• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 82 items
 1. Business Informatics Engineer

  A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gazdaságinformatikus a) tudása Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetés alapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát. Ismeri és érti a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat, beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás menedzsment, innováció menedzsment valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat. Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos részletes ismeretekkel, érti az architektúra fejlesztési elveket és módszereket. Ismeri az üzleti, információ és az adatarchitektúra elveit és kidolgozásának módszereit, az implementáció főbb összefüggéseit és a változásmenedzsmen ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Computer Science Engineer

  A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mérnökinformatikus a) tudása Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Érti az informatikai alkalmazások fejlesztéshez szükséges természettudományos és mérnöki módszerek elvét. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok. b) képességei Képes törvényszerűségeket, összefüggéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Computer Scientist

  A képzés célja informatikus szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és csoportmunkában képesek magas szinten ellátni. Rendelkeznek továbbá az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A programtervező informatikus a) tudása Komplex és aktuális ismeretekkel rendelkezik informatikai szakterületének innovatív, kutatói szintű műveléséhez szükséges általános, matematikai és számítástudományi elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő témakörökben: algebrai, lineáris algebrai, számelméleti módszerek és alkalmazásaik, a matematikai analízis speciális területei, numerikus módszerek és alkalmazásaik; diszkrét matematika, gráfelmélet, logika és alkalmazásaik; sztochasztikus modellezés és statisztika elméleti alapjai és alkalmazásai; statisztikai adatelemzés első- és másodfajú módszerei, operációkutatás; algoritmikus módszerek a matematikában, a számítástudomány formális modelljei és eszközei, algoritmusok bonyolultság- és hatékonyság-elmélete, alkalmazási területek speciális algoritmusai. Átfogóan és naprakészen ismeri és érti az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Computer Scientist for Autonomous Systems

  A képzés célja szoftverfejlesztő szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve autonóm rendszerek szoftvereinek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és csoportmunkában képesek magas szinten ellátni. Rendelkeznek továbbá az alkalmazási területük fejlesztési feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

  1. Having a general knowledge and understanding of theoretical chemistry and its applications in chemistry and chemistry related disciplines such as biochemistry, material science and physical chemistry. 2. Having advanced knowledge of a specialized branch of theoretical chemistry and insight into its applications 3. Having a general scientific attitude to critically asses, analyze and develop problem solving steps for well-defined problems in relation to theoretical chemistry and its applications. 4. Having experience in data acquisition and literature surveys. 5. Having knowledge of and experience with the computational and mathematical techniques of theoretical chemistry. 6. Being prepared to work as an expert in the use and development of computational techniques in molecular sciences, to work with innovative pharmaceutical, petrochemical and new-materials industries. 7. Being prepared for doctoral research studies in chemistry, physics, life or material sciences. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Informacinių sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Informatikos inžinerijos magistras

  Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių technologijų rinkoje. Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi: – gebėti formaliai specifikuoti ir atlikti sukurtų modelių verifikaciją; – suprasti informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius ir vadybinius aspektus; – mokėti įvertinti veiklos procesų ir žinių įtaką konkrečiai verslo, inžinerinės visuomenės problemai spręsti; – turi būti įvaldęs verslo inžinerijos intelektikos metodikas ir jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas; – mokėti įvertinti duomenų, informacijos ir žinių įtaką konkrečiai verslo ar visuomenės problemai spręsti. – atsakingai dirbti, savarankiškai organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis. Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informacinių technologijų rinkoje ir universitetuose ar kolegijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Informatikos magistras

  Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą. Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, sukurti jų informacinius modelius, savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti bei taikyti, rengti ataskaitas ir straipsnius, atlikti tiriamuosius darbus; - žinoti duomenų tyrimą, programų sistemų inžineriją, dirbtinius neuroninius tinklus, rinktinius diskrečių struktūrų skyrius, IT projektų valdymą, informatikos mokslo naujausius pasiekimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą. Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami. Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais bei programuotojais, o įgavę patirties - ir grupių bei projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingais už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Master Degree of Engineering Science in Business Informatics (RTU)

  Graduates of the study program are able: - to identify business goals which are supportable by ICT solutions;   - to identify business problems which are solvable by ICT solutions;   - using appropriate technologies,  to model and analyze business processes, enterprise  and business architecture, and information flows, as well as to design internal and inter-institutional information systems;   - to follow advances in the field of computer systems, communication technologies, and software and methods of their usage and to suggest various solutions and their combinations for raising competitiveness of enterprises and enterprise networks;   - using appropriate technologies, to develop enterprise improvement strategies, to plan analysis and change management projects, and define requirements for new products and services;   - to interpret business concepts in computer science and ICT terms and vice versa;  •  To motivate, educate, and train employees to use the most appropriate ICT solutions, as well as to participate in and lead inter-disciplinary and international teams;   - to participate in international scientific projects in the area of business informatics as well as to propose and lead scientific projects;   - to follow the rules of ethics in business and information systems development. ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Master Degree of Engineering Science in Computer Systems (RTU)

  Graduates of the study program are able:    - to independently define and critically analyze scientific and professional problems;   - able to carry out scientific research, define and justify its results; - to professionally adapt, to acquire new research methods and technologies; - to professionally draw up, submit and present scientific research results; - to participate in research projects and assist in pedagogical work;   - to prepare scientific papers and conference presentations; - to professionally use complex environments and tools for systems analysis and modeling, and/or software development tasks;   - to choose the appropriate software products, tools and methods (including artificial intelligence methods) for solving problems; - to organize and manage a group of software developers, analyze work results; - to improve independently their competencies; - to implement innovations in software engineering industry. ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages