• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Afspændingspædagogik og psykomotorik

  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.Som færdiguddannet kan du arbejde med forebyggelse samt med at behandle og undervise både børn og voksne. Du kan fx være ansat i sundhedssektoren eller have selvstændig praksis. Du kan også give psykomotorisk behandling i private virksomheder. ...

  Provider NamePsykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC (psykomotorik)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Bandagist

  Du bliver undervist i værkstedsfag, og får desuden viden om sundhedsfaglige og tekniske fag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige.De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er som regel private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men indimellem er arbejdet delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. ...

  Provider NameBandagistuddannelsen i Aarhus (Bandag.Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Bioanalytiker

  Uddannelsen består både af teori og praktiske øvelser i laboratoriet. Du får viden inden for emner som bioanalyse og sundheds- og naturvidenskab.Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Efter endt uddannelse finder du typisk arbejde på forskningslaboratorier, i hospitalsmiljøet eller inden for medicinalindustrien. ...

  Provider NameUCSJ, Campus Næstved (UC Sj Camp Næst)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Den pædagogiske assistentuddannelse

  Sammen med børn og unge går en vigtig del af arbejdet ud på at lege, spille og lave andre ting, der udvikler dem. Men du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, fx handicappede.Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. ...

  Provider NameSOSU Sjælland, Slagelse (SOSU Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diakon

  De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. Som uddannet diakon eller diakonisse har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem. ...

  Provider NameDiakonhøjskolen (Diakonhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Ergoterapeut

  Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til sundhedsvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi, men du lærer også at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag.Som færdiguddannet ergoterapeut har du kompetencer inden for flere felter. Du kan fx varetage stillinger, hvor du hjælper personer med bevægelseshandicap til at få en lettere dagligdag, fx ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller ved en særlig indretning af hjemmet. ...

  Provider NameErgoterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC (Ergo. Århus)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Ergoterapi

  Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det ergoterapeutiske fagområde. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Ernæring og sundhed

  Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogisk teori og praksis og lærer at formidle din viden om sund mad og livsstil.Jobmulighederne inden for ernæring og sundhed er bl.a. som kostvejleder i social- og sundhedssektoren. Du har også kompetencer til at vejlede og rådgive om hygiejne og rengøring på hospitaler, plejehjem og andre institutioner - eller til at stå for kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien. ...

  Provider NameErnærings- og sundhedsuddannelserne Metropol (Metro ernæring)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Farmaci

  På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med opretholdelse af lovgivningsmæssige og etiske regler inden for lægemiddelområdet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Farmaci

  Du lærer også om de vigtigste sygdomsmekanismer, og om hvordan lægemiddelstoffer kan påvirke kroppen på cellulært niveau og på organniveau. Som uddannet farmaceut kan du arbejde inden for bl.a. medicinalindustrien, biotekindustrien samt på apoteker og sygehuse. Du har også mulighed for at blive apoteker og lede driften af et apotek. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages