• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1 item
  1. Miško darbuotojas, LTKS IV

    Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: augina sodmenis miškui atkurti ir įveisti, atkuria ir įveisia mišką, ugdo įvairios rūšinės sudėties medynus rankinėmis ir motorinėmis priemonėmis, kerta brandžius medynus, transportuoja medieną iš kirtaviečių, saugo mišką, atlieka daugiatikslio miško naudojimo darbus, apskaičiuoja miškų ūkio produkciją, dirba traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūri. Pasirenkamosios kompetencijos: atlieka biotechninius darbus medžioklės plotuose, augina energetines ir žaliavinės medienos plantacijas, ruošia medieninį biokurą, valdo savaeiges medienos ruošos mašinas, dirba su miškuose naudojamais traktoriais (60kW arba didesnės galios) ir juos prižiūri. ...

    Category: Qualifications Location: Lithuania