• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. Virėjas, LTKS II

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba virtuvėje, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas, LTKS IV

  Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti komunalinių paslaugų, įmonėse, užsiimti individualia darbine veikla teikiant paslaugas namuose, aptarnaujant privačius namus, teikiant komunalinio ūkio darbus pavieniams asmenims ir/ar šeimoms, nedidelėms įstaigoms, (mokykloms, darželiams), daugiabučių namų bendrijoms, seniūnijų teritorijose fiziniams ir juridiniams asmenims ar jas steigiant. Asmuo įgyjęs komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti parinkti ir paruošti darbui santechninių sistemų montavimo, suvirinimo rankiniu lankiniu būdu, apdailos ir staliaus darbų medžiagas, įrankius ir įrenginius. Paruošti karšto ir šalto vandens detales montavimui; suvirinti metalines konstrukcijas rankiniu lankiniu būdu; jungti santechninių sistemų išardomus ir neišardomus sujungimus; valyti vamzdynus, plauti ir išbandyti; atlikti vamzdinės armatūros ir vandens ėmimo prietaisų reviziją ir keitimą; pajungti santechnikos prietaisus; atlikti nuotekų sistemos priežiūros ir remonto darbus; tinkuoti mūro sienas; kloti grindų plyteles, apšiltinti išorines pastato sienas; gaminti nesudėtingas medienos detales rankiniais medienos apdirbimo įrankiais; pažinti, rūšiuoti medieną; remontuoti medines pastato dalis. - mokėti skaityti ir braižyti detalių eskizus, techninius piešinius, nesudėtingus projekcinius ir surinkimo brėžinius, hidraulines schemas. - žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus ir taisykles, išmanyti metalų ir nemetalinių medžiagų naudojamų santechnikoje ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Svetingumo paslaugų administratorius/5

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: įvertina svetingumo paslaugų poreikį bendraujant su svečiais ir potencialiais klientais, pristato svetingumo paslaugas svečiams ir interesantams, rengia svetingumo paslaugų reklamą naudojantis įvairiomis informacijos priemonėmis, organizuoja svečių kasdienį maitinimą, organizuoja svečių maitinimą pobūviuose ir šventiniuose renginiuose, administruoja kambarių rezervavimą ir apgyvendinimo užsakymus, priima svečius ir padeda jiems įsikurti, analizuoja kultūrinių, mėgėjiško sporto ir laisvalaikio renginių poreikį apklausiant svečius, parengia kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių scenarijus įvertinant vietines kultūrines tradicijas ir aplinką, teikia informaciją svečiams apie siūlomus kultūrinius, mėgėjiško sporto, laisvalaikio renginius, priima svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių, vykdo svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio, šventinių renginių, parengia svetingumo paslaugų teikimo verslo planą, vykdo smulkaus ir vidutinio verslo svetingumo paslaugų įmonės veiklos buhalterinę apskaitą, vykdo svetingumo paslaugų teikimo kokybės kontrolę, vykdo atsiskaitymus už suteiktas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vykdo darbuotojų paiešką, samdymą ir atleidimą, moko darbuotojus. Pasirenkamos kompetencijos: gamina patiekalus taikant naujausias maisto gamybos technologijas, teikia svečiams rekreacines darniojo turizmo paslaugas, gamina patiekalus taikant „greito“ ...

  Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Rekreacijos ir laisvalaikio profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Sporto ir pramogų vadybininkai galės dirbti sporto ir pramogų veiklą organizuojančiose įmonėse vadybininkais ar projektų vadovais, savarankiškai steigti savo organizacijas ir įgyvendinti sporto ir pramogų projektus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Virėjas, LTKS III

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, dirba virtuvėje, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina pusgaminius ir patiekalus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Padavėjas, barmenas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, aptarnauja lankytojus salėje ir prie baro, paruošia barą, gamina ir patiekia gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius užkandžius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, tvarko kambarius ir bendro naudojimo patalpas, priima, aptarnauja ir išlydi svečius, teikia informaciją, gamina ir patiekia pusryčius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Virėjas/4

  Virėjo kvalifikacija reikalinga virėjo profesijai įgyti. Virėjo veiklos objektas: patiekalų gaminimas ir patiekimas. Virėjo veiklos uždaviniai: parinkti maisto produktus bei žaliavas; apskaičiuoti maisto produktų ir žaliavų reikmes; parengti darbo vietą; apdoroti maisto produktus ir žaliavas; naudotis technologiniais įrenginiais, inventoriumi, įrankiais ir saugiai jais dirbti; gaminti pusgaminius; gaminti bei patiekti patiekalus; įvertinti jų kokybę. Virėjui svarbios šios asmeninės savybės: darbo organizavimas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, kūrybingumas, meninis suvokimas, kūrybiškumas, kruopštumas, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Virėjo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo profesinio mokymo programas arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Konditeris, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba konditerijos ceche, laikosi geros higienos praktikos taisyklių, naudoja ir prižiūri įrengimus ir inventorių, parenka maisto produktus ir žaliavas, gamina mielinių, nemielinių tešlų, kreminės konditerijos gaminius, gamina konditerijos pusgaminius ir dekoravimo elementus. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Padavėjas-barmenas

  Padavėjo-barmeno kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešojo maitinimo įmonėse, viešbučiuose, steigiant nuosavą prekybos įmonę. Padavėjas ir barmenas geba aptarnauti lankytojus maitinimo įmonėse ir už jos ribų, paruošti priimti ir aptarnauti pokylių, priėmimų svečius, aptarnauti lankytojus prie baro, gaminti ir pateikti maišytus gėrimus ir kokteilius, karštus gėrimus. Bendrauti su lankytojais bent viena užsienio kalba. Padavėjui ir barmenui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: bendravimas, užsienio kalbos mokėjimas, informacinių technologijų naudojimas, problemų sprendimas, dėmesingumas klientui, pareigingumas, matematinis raštingumas. Padavėjo ir barmeno kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal padavėjo ir barmeno mokymo programą. Norintiems įgyti padavėjo-barmeno kvalifikaciją, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Baigus padavėjo ir barmeno mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo studijų krypties programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages