• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. Reflexologist (no legal status)

  Candidates will be able to:   plan, prepare, carry out and oversee their own work,   make rational use of energy, material and time,   protect health and the environment,   communicate with experts and users and advise users,   develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour,   prepare a medical history using the A-test technique on feet or hands and  a treatment plan for a user and present it to them,   carry out basic reflexology techniques on feet and hands,   work on reflex zones on big toes and thumbs,   work on tooth reflex zones on the feet and hands,   use the technique of pressure on nerve points on the feet with regard to the motor nervous system, statics, movement and  the vegetative nervous system,   work on the reflexology zones of energy centres or chakras on  feet and hands, - use the metamorphic technique.    ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Reflex zone therapist (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, communicates with professionals and users and advises users, develops enterprising characteristics, skills and behaviour, participates in an expert team, establishes medical history using the A-test technique on soles or palms and prepares a treatment plan and presents it to the client, performs basic reflex zone massage techniques on the soles of the feet, performs reflex zone massage of big toes and thumbs, performs reflex zone massage of soles or palms in relation to teeth, performs the technique of pressure on nerve points on the soles of the feet with regard to the motor nervous system, statics, movement and with regard to the vegetative nervous system, stimulates chakra reflex points on soles and palms, performs the metamorphic technique with analysis of events. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek a természetes élet- és gyógymódok területén, képesek a képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére mind saját maguk, mind a hozzájuk forduló személyek egészséges életmódjával, rehabilitációs, prevenciós és promóciós törekvéseivel kapcsolatban. Segítik az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző – elsősorban a civilizált életformából adódó – testi-lelki betegségeit, panaszait, diszkomfort érzéseit saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A képzés feladata A képzés feladata, hogy annak befejezésekor a végzett természetes élet- és gyógymódok szakértője olyan szakember legyen, aki- jelentős elméleti ismeretanyagot és munkájához szükséges gyakorlati jártasságot szerzett a természetes életmód és a természetgyógyászati öngyógyító és terápiás módszerek körében (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, táplálkozásterápia, méregtelenítő eljárások, jóga stb.);- rendelkezik pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkája során alkalmazni tudja;- rendelkezik szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;- ismeri a környezetvédelem főbb kérdéseit, a körny ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. hagyományos kínai gyógyász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -          adekvát módon alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit (kínai manuálterápia, kínai fitoterápia, kínai akupunktúra, a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) – különös tekintettel a krónikus betegek adjuváns terápiájára, illetve a rehabilitáció és a prevenció területeire, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével. -          értékelni a hozzájuk forduló kliensek állapotát a modern (európai) szakágazati ellátás szempontjából is; -          felmérni a hagyományos kínai gyógyászat alkalmazhatóságát, lehetőségeit és korlátait; -          felismerni azokat az állapotokat, betegségeket és helyzeteket, amikor a beteget a modern orvosi ellátás körébe vissza kell juttatniuk, illetve hogy egyéb komplementer medicina alkalmazása szükséges-e a rehabilitáció során (masszázs, manuál terápia, gyógytorna, fitoterápia); -          együttműködni a modern (európai) betegellátó teamben, egyaránt képviselve modern egészségtudományi szakmai és hagyományos kínai gyógyász hivatásukat; -          a kezelőorvos által javasolt hagyományos kínai gyógyászathoz tartozó terápiákat a szakmai ellátási folyamatba ágyazva, azzal harmóniában megvalósítani, dokumentálni, szakértő és nem szakértő közegben kommunikálni; -          hagyományos kínai gyógyász tevékenységüket mindenkor a modern egészségügyi ellátó team a ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. ájurvéda tanácsadó terapeuta

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjait;   * az egészség-betegség ájurvéda szerinti értelmezését, annak az allopátiás orvoslással való összevetését, az összefüggések és azonosságok felismerését;   * az ájurvéda gyógynövények indikációit, kontraindikációit, interakcióit;   * az ájurvéda betegségelméletének megfelelő prevenciót, rehabilitációt;   * az ájurvéda constitucionális tan alkalmazását az egyéni sajátosságok értelmezésével;   * az ájurvéda diagnosztikai módszereket;   * az ájurvéda szemléletében az allopátiás diagnosztikai módszerek, eredmények értékelését és felhasználását;   * az ájurvéda diagnózis felállítását, a kezelés módszereinek meghatározását a pancsakarma és a rasajana eszközrendszereivel;   * az ájurvéda masszázs terápiát, annak típusait, a masszázs metodikát, speciális olajok alkalmazását;   * az egyes masszázsformák indikációit, kontraindikációit;   * a masszázstípusokat elméletben és gyakorlatban;   * az ájurvéda kiürítési módszereit, az alkalmazás indikációit, kontraindikációit, az alkalmazás gyakorlatát;   * az életmód-terápia elméletét és gyakorlatát, együttes alkalmazását az allopátiás gyógyászattal;   * a rasajana elméletét, gyakorlatát, alkalmazott gyógynövényeit és gyógyszereit;   * a jóga alapvető alkalmazását.      Személyes adottságok, készségek:   * integratív szemlélet, szintetizáló képesség;   * kiváló kommunikációs és empátiás készség;   * széleskörű ismeretek az allo ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bachelor of Arts in Holistic Counselling and Psychotherapy

  Bachelor of Arts in Holistic Counselling and Psychotherapy ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland