• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Doctor of Dental Medicine (no legal status)

  The student will be able to: (general competences) analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences, master research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical judgement, apply acquired knowledge in practice, demonstrate autonomy in professional work, develop communication abilities and skills, demonstrate ethical reflection and commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and the ability to work in a group in an international environment, (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the role and development of medicine and dental medicine, resolve specific work problems through the application of scientifically verifiable methods and procedures, demonstrate concrete mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various fields, and apply knowledge, integrate new information and interpretations in the context of dental medicine, understand the general structure of dental medicine and the links between its sub-disciplines, understand and apply the methods of critical analysis and the development of theories, and apply them in solving specific technical problems, develop skills in the application of knowledge in the field of dental medicine, use information and communication technologies and systems in the field of dental medicine, demonstrate knowledge of normal and pathological structure at the level of the cell and the human organism, demonstrate knowledge of molecular bases and mechanisms of normal and pathological f ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. DIPLOMA OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Degree of a Dentist (LU)

  The aim of the study programme "Dentistry" is to train qualified dentists possessing knowledge and practical skills for practical work in general dentistry - treat patients with diseases of oral cavity and dental diseases and execute practical and educational activities for the prevention of the above mentioned diseases. After successful completion of the programme graduates will have acquired up-to-date knowledge in the professional field and ability to apply current scientific findings in clinical practice; - will be acquainted with the principles of morality and ethics and apply them in the treatment of patients; - will be able to apply knowledge in biomedical and clinical sciences with an aim to assess normal and diagnose pathological conditions of soft and hard tissues of oral cavity; - will be able to assess social, cultural and environmental factors contributing to the maintaining of healthy condition or the development of the diseases and educate patients about aetiology and prevention of dental diseases; - will be able to successfully communicate with patients, their family members and healthcare professionals. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. master of oral implantology

  Dentális implantológia mestere képzése. A végzett tudása: -         modern fogmegtartó kezelések, sebészeti eljárások ismerete; -         mikroszkópos sebészeti technika elméleti ismerete; -         bölcsességfog-eltávolítás technikáinak ismerete; -         a coronectomia jelentőségének ismerete; -         komplikációk felismerése és kezelése; -         alapvető sebészeti technikák ismerete; -         varróanyagok típusainak és alkalmazási területüknek ismerete; -         az implantátumtervezés modern alapelveinek ismerete; -         a legmodernebb műtéti tervezési eljárások ismerete; -         a protetikai megoldások formáinak, lehetőségeinek ismerete; -         preprotetikai sebészeti eljárások ismerete; -         lebenyképzési technikák, csonttranszplantációs eljárások ismerete; -         arcüregemelés-technikák elméleti és gyakorlati ismerete; -         az alveolus prezerváció módozatainak ismerete; -         a periimplantáris lágyrész management ismerete; -         a parodontális betegek speciális implantológiai aspektusainak ismerete; -         az azonnali implantáció és az azonnali terhelés ismerete; -         a teljes fogatlanság terápiájának ismerete; -         a periimplantitis kezelésének ismerete. A végzettek képesek: -         a fogmegtartó sebészi kezelések indikációinak differenciáldiagnosztikájára, mikrosebészeti eljárások tervezésére, kivitelezésére; -         bölcsességfog-eltávolítás lehetőségeinek kritikus értékelésére, megfelelő legmodernebb technikák kiválasztására és alkalmazására; -     ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Dentist (D.M.D.- doctor medicinae dentariae)

  A képzés célja fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát és jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítésével választott szakterületük tevékenységi körében önálló fogorvosi munkát is végeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A fogorvos a) tudása - Ismeri azokat az alapvető biológiai, orvosi, technikai és klinikai tudományos adatokat és elveket, amelyek alapján felismeri az egészséges és a beteg állapot közötti különbséget a fogorvosi klinikai gyakorlatban. - Ismeri a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait, - Ismeri az egészség fogalmát és annak kritériumait. - Ismeri a fontos és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, azok várható információit, e vizsgálatok indikációit és kontraindikációit, kockázati tényezőit és az eredmények diagnosztikus értékét, szintetizálni tudja a kórtörténetből és a diagnosztikai eljárásokból kapott információkat. - Ismeri a fog- és szájbetegségek, a gyakoribb általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit. - Ismeri a fog- és szájbetegségek, sérülések, valamint szájtünetekkel is jár ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Staatsexamen: Zahnmedizin (11 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany