• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 10 items
 1. Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni betegelőjegyzést, betegirányítást végezni mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni a beteg állapotváltozására utaló j eleket felismerni az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni biztonságos és higiénikus betegkörn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Boncmester

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását az adminisztrációs feladatokat elvégezni azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát előkészíteni a holttestet a végtisztességre szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani az etika és a protokoll szabályait az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is részt venni a boncolt szervek demonstrálásában boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben holttestet rekonstruálni anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat) méregládát csomagolni bűnjeleket megőrzésre biztosítani elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről alkalmazni az orvosi titoktartás szabá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Optikai üvegcsiszoló

  A képesítéssel rendelkező képes: látásjavító, szemvédő, és műszeroptikai termékeket előállítani, optikai prés-tábla, és tömbalapanyagok (fehér és színes optikai üveg, és műanyagok) megmunkálásával nagypontosságú gömb, sík, illetve aszférikus felületekkel határolt optikai testeket (lencsé prés, és félkész üveg alapanyagból, valamint műanyag alapanyagból szemüveglencsét előállítani széria, és receptúra gyártási folyamatban üveg alapanyagból mold szerszámot (formacsészét) készíteni műanyag lencsék gyártásához kész felületeket tisztítani, összeragasztani, bevonatokkal(reflexiócsökkentő-növelő, szűrő, valamint védőlakkokkal), jelekkel ellátni, valamint minősíteni azokat megmunkálás közben folyamatosan ellenőrizni a munkautasításban előírt paramétereket, kiválasztani, használni és karbantartani a szükséges mérőeszközöket, gépeket, kiküszöbölni az előfordult selejt okokat alkalmazni a munkaköréhez tartozó előírásokat, dokumentációkat, munkautasításokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni részt venni az ápolási folyamat megvalósításában egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a vonatkozó előírásokat betartani a betegeket kompetenciájának megfelelően tájékoztatni kislabor vizsgálatokat végezni vért venni adatokat rögzíteni és ellenőrizni a kész leleteket kiadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gyakorló mentőápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a helyszín biztonságosságát felmérni a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett felmérni a betegeket/sérülteket állapotuk/sürgősség/időfaktor szerint osztályozni az akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni a sürgősségi betegellátásban közreműködni a mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani immobilizációs technikákat alkalmazni mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gyakorló szövettani asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni fixáló és egyéb oldatokat készíteni szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni szövettani anyagokat vízteleníteni szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni fagyasztott metszetet készíteni, festeni méréstechnikai műveleteket végezni festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani fénymikroszkópot használni mikrohullámú technikát alkalmazni speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni szövettani mintákat archiválni, tárolni minőségbiztosítási módszereket alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gyakorló ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási folyamat megvalósításában részt venni tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni megfigyelő tevékenységet végezni a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

  A képesítéssel rendelkező képes: Alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat Értelmezni az orvosi indikációkat Elvégezni a vásárlók testközeli és testtávoli segédeszközökkel való kiszolgálását Elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő kiszolgálását Esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni Az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni Tanácsot ad a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan Elvégezni a kisebb igazításokat, beállításokat a gyógyászati segédeszköz boltokban, a hatályos jogszabály szerint forgalmazható eszközök esetében Megfelelően kommunikálni a vásárlóval Reklamációt kezelni Pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni Alkalmazni a forgalmazáshoz kapcsolódó jogszabályokat Tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot Fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary