• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Mūrininkas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: įrengia mūrininko darbo vietą ir paruošia mūro skiedinį, įrengia mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją, mūrija konstrukcijas iš plytų, mūrija konstrukcijas iš įvairių blokelių, mūrija konstrukcijas iš lauko akmenų, remontuoja, stiprina, keičia mūrines konstrukcijas ar jų elementus, montuoja mūrinio statinio konstrukcijos metalinius, betoninius, gelžbetoninius ar medinius elementus, betonuoja nedidelius mūrinio pastato ar statinio konstrukcijos elementus. Pasirenkamosios kompetencijos: mūrija krosnis iš plytų, mūrija apdailos ir dekoratyvinį mūrą, tinkuoja statinių konstrukcijas paprastais skiediniais, mūrija konstrukcijas iš polistireno putplasčio blokelių. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Architektūros magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Septintojo lygio kvalifikacija yra viena pagrindinių sąlygų architekto atestato įgijimui bei sėkmingai architekto karjerai. Baigę magistrantūros studijų programos Architektūra studijas, absolventai turės šias karjeros galimybes: dirbti projektavimo biuruose architektais, projekto dallies vadovais ar patys steigti juos, sukurti darbo vietas ir vadovauti komandai. Galimos veiklos sritys - miestų planavimas, pastatų ir jų vidaus erdvių projektavimas; įgytas išsilavinimas neužkerta kelių dirbti ir kitose, gretutinėse srityse – reklamos, dizaino srityse ar gilintis į architektūros mokslą bei dėstyti aukštojoje mokykloje; absolventai gali savarankiškai dalyvauti šalies ir užsienio architektūriniuose konkursuose. Tolesnių studijų galimybės: 7 lygio kvalifikacijos taip pat suteikia galimybę tęsti aukštąjį išsilavinimą aštuntojo lygio doktorantūros studijose Lietuvoje ir užsienyje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas, LTKS IV

  Įgyjamos kompetencijos. 1. Sėkmingai baigęs kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programą įgyja kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas: - saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje; - įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles); - parinkti kelių statybos ir remonto medžiagas; - skaityti kelių statybos brėžinius; - atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus; - naudoti žemės darbams bei grunto kasimui įrengimus; - įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus; - paruošti kelio pagrindą; - pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių; - atlikti hidrotechninių statinių montavimo parengiamuosius darbus; - sumontuoti vandens nuleidimo įrenginius; - atlikti kelių priežiūros darbus; - atlikti kelių remonto darbus; - taikyti kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologiją; - prižiūrėti kelių statybos įrengimų techninę būklę ir atlikti smulkų remontą. 1.Darbo aprašymas Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro, alsfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos šlifavimas, lyginimas, taisymas ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Santechnikas/4

  Santechniko veiklos objektas: pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo sistemų įrengimas ir eksploatavimas. Santechniko veiklos uždaviniai: atlikti santechniko darbus statybos objektuose, gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, prietaisus, katilines, šilumos punktus ir kitus įrenginius skirtus pastatų šildymui, vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose ir gyvenamųjų namų bendrijose, įstaigose ir gamybiniuose pastatuose. Paruošti darbo vietą, montuoti paaukštinimo priemones, sandėliuoti medžiagas, darbus atlikti saugiai, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, projektu ir/arba bendromis taisyklėmis ir technologija. Santechniko veikla dažniausiai susijusi su rankiniu sunkiu fiziniu darbu. Santechnikas dažniausiai dirba patalpose. Dėl darbų specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Santechnikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mastymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. LTKS IV lygio santechnikas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. IV lygio santechnikas geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina aplinką ir patalpų, kur ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Stogdengys, LTKS IV

  Stogdengio kvalifikacija reikalinga norint dirbti stogdengiu. Asmuo, įgijęs stogdengio kvalifikaciją, turi: gebėti skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, dengti stogą ritininėmis, prilydomosiomis, sintetinio kaučiuko plastikinėmis ir kitomis dangomis, dirbti su specialiąja dujų įranga, rankiniais elektriniais įrankiais, mokėti įrengti ir dengti įvairių formų šlaitinius ir plokščiuosius stogus, naudoti medžiagas, skirtas plokščių ir šlaitinių stogų įrengimui, jų dengimui, apšiltinimui ir remontui, mokėti paruošti įrankius ir mechanizmus darbui pagal paskirtį ir jų eksploatavimo taisykles, sumontuoti gegnių sistemas, jų konstrukcijas, įrengti darbinį paklotą (pagrindą), pritvirtinti stogo konstrukcijų vėdinimo ir vandens nutekėjimo sistemas, dangas, specialios paskirties elementus, įrengti papildomas stogo detales, dengti šlaitinį ir plokščią stogą jam skirtomis dangomis, pakeisti ir suremontuoti senas stogo konstrukcijų dalis, dangas, apsauginius sluoksniusžinoti medienos apdirbimo technologijas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ekonomikos, verslo ir darbo teisės pagrindus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis Stogdengio kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal stogdengio mokymo programą. Norintiems siekti stogdengio kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję stogdengio kvalifikaciją asmenys gali dirbti stogdengiais statybos įmonėse, v ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV

  Apdailininko (statybininko) kvalifikacija reikalinga apdailininko (statybininko) profesijai. Apdailininko (statybininko) veiklos uždaviniai: parengti ir paruošti dažų mišinius ir kitas reikalingas medžiagas, paruošti, lyginti, glaistyti paviršius, dažyti pastato sienas, lubas, duris, langus, lygius ir reljefinius paviršius, inžinerinių statinių konstrukcijas, dekoruoti patalpų sienas, lubas ir kitus elementus tapetais, naudoti rankinius įrankius ir mechanizuotą įrangą, nustatyti dekoruoto paviršiaus defektus, jų atsiradimo priežastis, remontuoti dažytą, dekoruotą tapetais paviršių; parinkti ir paruošti skiedinius iš atskirų komponentų, sausųjų mišinių ir kitas reikalingas medžiagas, patikrinti, nužymėti ir paruošti tinkuojamus paviršius, tinkuoti pastato sienas, lubas, stulpus, angokraščius, arkas, skliautus ir kitus pastato elementus paprastais, dekoratyviais ir specialiaisiais skiediniais rankiniu ir mechanizuotu būdu, nustatyti tinko defektus, jų atsiradimo priežastis, remontuoti tinką; apdailinti plytelėmis sienas, grindis, laiptus, baseinus ir kitas pastato konstrukcijas, gyvenamosios, visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų viduje ir išorėje, parinkti tinkamas medžiagas konkrečiam atvejui, užtikrinti darbų kokybę, paruošti pagrindą, atlikti plytelėmis apdailintų paviršių remontą, šiltinti pastato sienas termoizoliacinėmis plokštėmis. Apdailininkui ( statybininkui) svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Asmenys, įgiję apdailininko (s ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Stalius, LTKS IV

  Staliaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti staliumi. Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, turi: - gebėti saugiai dirbti, skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, matuoti ir žymėti medieną, paruošti medieną apdirbimui, atlikti medinių paviršių apdailą, rankinio medienos apdirbimo operacijas, dirbti mechanizuoto medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, gaminti medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius, montuoti medinius statybinius gaminius, baldus, įrengti patalpų interjerą, statyti medinius pastatus ir juos apšiltinti, montuoti medines stogo konstrukcijas, pašalinti medienos gaminių defektus - žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, naudojimosi specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, medienos apdirbimo technologiją, apdirbamos medienos savybes ir gaminių kokybės priklausomybe nuo jų. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti Staliaus kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal staliaus mokymo programą. Norintiems siekti staliaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliais medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos-remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania