• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Rekreacijos ir laisvalaikio profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Sporto ir pramogų vadybininkai galės dirbti sporto ir pramogų veiklą organizuojančiose įmonėse vadybininkais ar projektų vadovais, savarankiškai steigti savo organizacijas ir įgyvendinti sporto ir pramogų projektus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, tvarko kambarius ir bendro naudojimo patalpas, priima, aptarnauja ir išlydi svečius, teikia informaciją, gamina ir patiekia pusryčius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Kaimo turizmo organizatorius, LTKS IV

  Kaimo turizmo organizatoriaus veiklos objektas – kaimo turizmo organizavimas Pagrindiniai veiklos uždaviniai: kaimo turizmo sodybos paruošimas pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; kambarių svečiams apgyvendinti tvarkymas ir paruošimas pagal sveikatos saugos reikalavimus; žaliavų ir medžiagų patiekalams gaminti paruošimas ir patiekalų patiekimas pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; poilsiautojo rekreacinės programos, jai reikalingos įrangos ir išteklių paruošimas, turistinių maršrutų po regioną parengimas; bendravimas su svečiais pagal svetingumo standartus ir pirmos pagalbos suteikimas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Svečių aptarnavimo darbuotojas/4

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: teikia svetingumo paslaugas, teikia informaciją viešbučio svečiams, prižiūri bendrąją tvarką viešbutyje ir jo padaliniuose, valo ir tvarko viešbučio kambarius ir bendrąsias patalpas, paruošia, patiekia nesudėtingus pusryčius viešbutyje, serviruoja stalus viešbučio restorane, aptarnauja viešbučio svečius pusryčių bei kavos pertraukų metu. Pasirenkamosios kompetencijos: organizuoja kambarių priežiūros tarnybos veiklą viešbutyje, vykdo viešbučio patarnautojo pareigas, organizuoja augalų priežiūros darbus viešbutyje, prižiūri tekstilės gaminius viešbutyje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania