• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1 item
  1. Svetingumo paslaugų administratorius/5

    Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: Privalomosios kompetencijos: įvertina svetingumo paslaugų poreikį bendraujant su svečiais ir potencialiais klientais, pristato svetingumo paslaugas svečiams ir interesantams, rengia svetingumo paslaugų reklamą naudojantis įvairiomis informacijos priemonėmis, organizuoja svečių kasdienį maitinimą, organizuoja svečių maitinimą pobūviuose ir šventiniuose renginiuose, administruoja kambarių rezervavimą ir apgyvendinimo užsakymus, priima svečius ir padeda jiems įsikurti, analizuoja kultūrinių, mėgėjiško sporto ir laisvalaikio renginių poreikį apklausiant svečius, parengia kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių scenarijus įvertinant vietines kultūrines tradicijas ir aplinką, teikia informaciją svečiams apie siūlomus kultūrinius, mėgėjiško sporto, laisvalaikio renginius, priima svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių, vykdo svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio, šventinių renginių, parengia svetingumo paslaugų teikimo verslo planą, vykdo smulkaus ir vidutinio verslo svetingumo paslaugų įmonės veiklos buhalterinę apskaitą, vykdo svetingumo paslaugų teikimo kokybės kontrolę, vykdo atsiskaitymus už suteiktas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vykdo darbuotojų paiešką, samdymą ir atleidimą, moko darbuotojus. Pasirenkamos kompetencijos: gamina patiekalus taikant naujausias maisto gamybos technologijas, teikia svečiams rekreacines darniojo turizmo paslaugas, gamina patiekalus taikant „greito“ ...

    Awarding bodyKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

    Category: Qualifications Location: Lithuania