• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Lingvistikos bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti įvairiose pramonės, vyriausybinėse, nevyriausybinėse, švietimo ir kultūros, sveikatos, savanoriškose organizacijose ir įstaigose, kur reikalingas geras anglų kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, specialus naujųjų medijų kalbos ir bendras humanitarinis išsilavinimas, taip pat siekti karjeros ir dirbti komunikacijos, viešųjų ryšių, leidybos, el. leidybos, el. verslo, el. marketingo, reklamos, medijų dizaino, vertimo, marketingo srityse bei projektinėje veikloje. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Naujųjų medijų kalbos studijų programą, studijas galima tęsti filologijos studijų krypties magistrantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Regiono kultūros studijų bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baltijos regiono kultūrų programos absolventai galės dirbti įvairiose Baltijos regiono mokslo, kultūros ir švietimo srityse, Baltijos regiono organizacijose ir europinėse institucijose, susijusiose su paveldu, etninės kultūros apsauga ir gyvosios tradicijos sklaida, žiniasklaidoje, plėtoti praktinę veiklą turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, verslo ir kitose veiklos srityse, inicijuoti visuomenei aktualias kultūros paslaugas, tarpkultūrinius projektus. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas socialinių ir humanitarinių mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje. ...

  Awarding bodyVytauto Didžiojo universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Filosofijos bakalauras

  Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą. Asmuo, įgijęs filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją, turi: - gebėti nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai išreikšti nuomonę formuluojant ir gvildenant filosofijai rūpimas problemas, interpretuoti tekstus, savarankiškai gilinti žinias, filosofiniais aspektais analizuoti ir vertinti mokslo, kultūros ir socialinius reiškinius, tarpdalykiškai mąstyti, viešai dėstyti mintis bei argumentuoti, analizuoti ir interpretuoti įvairialypę informaciją, dalyvauti pilietinės visuomenės ir jos pasaulėžiūros formavimo procesuose, filosofiškai analizuoti ir vertinti žinojimo visuomenės ir globalizacijos iššūkius, greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus; - žinoti humanitarinių, socialinių mokslų pagrindines disciplinas, etiką, politinę filosofiją; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis. Filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą. Norintiems siekti filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami. Įgiję filosofijos bakalauro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, vidurinių mokyklų mokytojais, žurnalistais, vertėjais, įvairių valstybės įstaigų darbuot ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania