• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: parenka, montuoja ir derina duomenų perdavimo tinklą, eksploatuoja kompiuterinę techninę įrangą, parenka, naudoja ir išmano taikomąsias programas, stebi ir supranta duomenų srautą, pažįsta protokolus ir jungtis, analizuoja ir taiko informacinių sistemų saugumą, derina įvairias operacines sistemas, planuoja, organizuoja ir diegia kompiuterių tinklus, naudojasi duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis. Pasirenkamosios kompetencijos: 1. Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius; 2. Dirbti su taškinės ir vektorinės grafikos programomis, mokėti kurti vektorinius vaizdus, redaguoti taškinės grafikos vaizdus, kurti montažus; 3. Programuoti nesudėtingas programas; 4. Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą; 5. Kurti, montuoti ir taikyti garso takelį; 6. Apdoroti trimatę ir dvimatę grafiką pagal vartotojo poreikius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Jaunesnysis Java programuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, programuoja žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas, kuria nesudėtingą programinę įrangą, taiko programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus, kuria nesudėtingas reliacines duomenų bazes, valdo ir organizuoja savo paties atliekamą programinio kodo kūrimą, analizuoja skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti vartotojo sąsają naudojant JavaServerFaces technologiją; 2. Programuoti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Taikyti testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikas; 4. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Jaunesnysis testuotojas

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, naudoja nesudėtingas reliacines duomenų bazes, kuria ir vykdo testavimui skirtą programinės įrangos kodą, kuria ir vykdo nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu, kuria ir vykdo nesudėtingus automatinius testus. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsają; 2. Kurti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Kompiuterinio projektavimo operatorius/4

  Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacija reikalinga kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijai. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos objektas: schemų, techninių brėžinių, baldų ir interjero detalių, mechaninių konstrukcijų, statybinių konstrukcijų projektavimas. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias kompiuterines programas, skirtas projektuoti schemas, techninius brėžinius, baldus ir interjero detales, mechanines konstrukcijas, statybines konstrukcijas. Kompiuterinio projektavimo operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai. Asmenys, įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse, teikiančiose projektavimo paslaugas arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Kompiuterinės įrangos derintojas, LTKS IV

  Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikacija reikalinga kompiuterinės įrangos derintojo profesijai. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos objektas: kompiuterinės technikos surinkimas bei programinės įrangos diegimas ir priežiūra, kompiuterinio tinklo montavimas ir administravimas, IT sistemų derinimas ir remontas. Kompiuterinės įrangos derintojo veiklos uždaviniai: parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias bei kompiuterių derintojams skirtas programas, išmanyti kompiuterio aparatinės dalies bei periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinklą, išmanyti jo funkcionavimą ir užtikrinti saugumą bei atlikti IT sistemų derinimo ir remonto darbus. Kompiuterinės įrangos derintojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje. Asmenys, įgiję kompiuterinės įrangos kvalifikaciją, galės dirbti IT įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Žiniatinklio programuotojas/4

  Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija reikalinga norint projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius IT įmonėse. Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. - mokėti programuoti PHP ir JAVA kalbomis. - analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones. - eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą. - parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas. - žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam žiniatinklio programuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žiniatinklio aplikacijų programuotojo mokymo programą. Žiniatinklio programuotojo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania