• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
 1. Teatro bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję teatro bakalauro, aktoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais; gali inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus valstybinėse ir privačiose kultūros įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Vaidybos teatro bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų meno srities, teatro ir kino krypties magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Medžiagų technologijų profesinis bakalauras

  Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti interjero elementų konstravimo ir gamybos technologu. Asmuo, įgijęs technologo kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti interjero elementų projektavimo ir gamybos technologinius procesus, parenkant tinkamą įrangą ir medžiagas, projektuoti interjero elementus įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonėms bei įvairios paskirties interjerą, pritaikyti naujus konstrukcinius elementus ir furnitūrą, nustatyti trūkumus bei pakeitimų galimybes gaminamame gaminyje, naudotis naujausiomis taikomosiomis kompiuterinėmis programomis, parengti verslo planą, organizuoti gamybos procesą įmonėje/ padalinyje, užtikrinti veiklos kokybę - žinoti interjero elementų projektavimo ir gamybos vystymosi kryptis, gamybos technologinių procesų struktūrą, atskirų technologinių operacijų pagrindus, dizaino ir konstravimo pagrindus, naudojamus įrengimus ir medžiagas, bionikos, ergonomikos ir antropometrijos pagrindus, pagrindinių interjero elementų tipus, matmenis, proporcijas ir grupavimą, perspektyvos dėsnius, kompozicinius variantus, inžinerinės grafikos pagrindus, naujausias medžiagas ir furnitūrą, naujausius standartus baldų projektavime, esamos technologinės įrangos galimybes, teisės ir darbų saugos pagrindus, rinkos tyrimo metodus, vadybos pagrindus - mokėti atsakingai, savarankiškai dirbti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais Technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal interjero element ...

  Awarding bodyKauno kolegija

  Category: Qualifications Location: Lithuania