• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 48 items
 1. Kiberdrošības inženierija- Prof. mag. studijas

  Jau šobrīd un tuvākajā laikā pieprasījums pēc inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem ievērojami pārsniegs piedāvājumu, tādējādi paverot lieliskas karjeras iespējas kiberdrošības speciālistiem. Sevišķs pieaugums gaidāms kiberdrošības industrijā, kur vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un NIS direktīva jau 2018. gadā ieviesīs straujas pārmaiņas, pastiprinot prasības e-pakalpojumu un e-produktu drošības testiem. Ja Tev ir pastiprināta interese par kiberdrošību, augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības risku mazināšanu e-produktos, e-pakalpojumos, informācijas sistēmā vai kibertelpā – šī programma domāta Tev. Studentiem tiek nodrošinātas iespējas pilnveidot kompetences ViA Kiberdrošības laboratorijā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā, iesaistīties Latvijas kiberdrošības kopienā, tostarp darbojoties nevalstiskajās organizācijās, iekļauties pasaules kiberdrošības kopienā, izmantojot virtuālos rīkus, platformas, darbojoties kā pētījumu, programmu, projektu dalībniekiem. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Sociotehnisku sistēmu modelēšana- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Virtual Reality and Smart Technologies- Professional master studies

  The study programme provides extensive knowledge about Virtual Reality and Augmented Reality (VR/AR) technologies, their usage and role in innovation. A vital part of the programme is the opportunity for students to gain hands-on experience whilst working on live projects alongside various tech businesses, start-ups and industry professionals to solve current problems and create new solutions. CAREER Graduates can use the skills gained through studies to plan, implement and manage VR/AR projects as well as apply their knowledge to innovating new products/solutions and ensuring the advancement of VR/AR through scientific research. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas- Prof. mag. studijas

  Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām. Programma izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem Latvijas virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) uzņēmumiem, kuri savus risinājumus piedāvā un īsteno visā pasaulē. ViA un sadarbības universitāšu profesoriem un docētājiem, studiju procesā pievienojas arī VR/AR uzņēmumu vieslektori, kuri dalās savā pieredzē un piedāvā inovatīvākos un aktuālākos jomas izaicinājumus, kurus studenti īsteno studiju moduļu ietvaros. Prakse ļauj jaunizstrādātos risinājumus ieviest reālajā dzīvē. Studiju kursos un studiju procesā īstenotajiem projektiem ir pieejama jaunākā un modernākā virtuālās un papildinātās realitātes aparatūra un programmatūra. Aprīkota moderna laboratorija ar 20 komplektiem, kuri ietver augstas veiktspējas da ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Sociotehnisku sistēmu modelēšana- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs: ◦ biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana; ◦ sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana; ◦ politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana; ◦ loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana; ◦ ražošanas procesu modelēšana; ◦ e-apmācības sistēmu konstruēšana; ◦ imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. BTS- Informatique

  Le détenteur du BTSi doit être capable de rapidement comprendre les besoins des différents utilisateurs de l'outil informatique. A cet effet, il est capable de communiquer de manière efficace avec un interlocuteur sur des thèmes techniques pour recenser ses besoins. Il participe en outre à l'étude de la solution et réalise tout ou une partie de la mise en œuvre en tenant compte des contraintes organisationnelles et techniques de la situation. Il participe à la mise en place et la configuration du système élaboré. La solution peut consister en: la planification, la configuration et la sécurisation d'un réseau, la planification et mise en oeuvre d'un site internet dynamique, la planification et la réalisation d'une application informatique (programmation orientée objects), l'installation, la configuration et la maintenance de machines clients et de machines serveurs, ainsi que le développement, l'utilisation et la maintenance de bases de données. ...

  Provider NameLycée des Arts et Métiers (LAM)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Master in Information and Computer Sciences (académique)

  This Master enables students to acquire deeper knowledge in computer science by understanding its abstract and interdisciplinary thinking foundations, focusing on problem solving and developing lifelong learning skills. The first semester is mandatory for all, it is dedicated to the fundamentals of computer science. By the end of the first semester, the student selects courses based on one or more profiles that she/he would like to pursue. Students can specialise in the following areas: Adaptive Computing; Communication Systems; Information Security; Intelligent Systems; Network Systems; Reliable Software Systems. The second and third semester offer specialised courses in the selected field, preparing the candidate for the final Master Thesis. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité recherche en informatique fondamentale

  L’objectif de la spécialité est de former des spécialistes de haut niveau en informatique fondamentale capables de s’intégrer dans des équipes de recherche et développement. En particulier dans les domaines de l’architecture logicielle, théorie des graphes, calculabilité et recherche opérationnelle. Secteurs d'activité : Les diplômés pourront travailler dans tous les secteurs de la recherche et du développement du secteur informatique allant de la conception, la mise en œuvre et la direction des systèmes d’information à l’édition de logiciels. Ils seront capables de gérer les différentes phases d’un projet informatique en encadrant les équipes impliquées. Ils auront également les compétences leur permettant de transmettre un savoir et de former d’autres personnes. Les organismes de recherche et développement publics ou privés seront concernés en priorité. Les autres types d’entreprises pourront aussi être envisagés (Grand groupe, PME, public et privé). Métiers visés : Le titulaire du master peuvent prétendre à un emploi d’ : Ingénieur recherche et développement en informatique Chercheur en informatique Chef de Projet en informatique ...

  Provider NameUniversité Nice - Sophia Antipolis

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 9. Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité nouvelles technologies de l'informatique

  Prenant en compte la place prépondérante prise par l'informatique dans les systèmes d'information de l'entreprise, ce professionnel assure l'intégration de sites internet-intranet dans des environnements hétérogènes. Secteurs d'activités :Ce technicien supérieur travaille en PME-PMI, principalement dans les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique). Métiers visés :Il exerce le métier de développeur, d'administrateur de bases de données, de webmaster... ...

  Provider NameUniversité d'Aix-Marseille

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 10. Master droit, économie, gestion mention management des systèmes d'information

  Ingénieur d'études informatique chargé de la mise en place des systèmes d'information au sein d'une organisation : informatisation de la collecte, du transfert, du stockage et des tableaux de reporting ; ou pour sa communication interne et externe Métiers visés : Ingénieur d'études informatiques essentiellement dans une SSII Chargé d'études statistiques, principalement en entreprise en appui aux services marketing ...

  Provider NameUniversité Toulouse III

  Category: Learning Opportunities Location: France, Midi-Pyrénées (Toulouse)

Pages