• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Veterinarstvo (Veterinary medicine)

  Študij traja 6 let in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj, potrebnih za samostojno reševanje strokovnih vprašanj pri preprečevanju pojavljanja, širjenja in izkoreninjenju živalskih kužnih bolezni, preprečevanju prenosa kužnih bolezni, nevarnih za živali in ljudi, v veterinarskem javnem zdravstvu, pri pridobivanju in predelavi neoporečne, zdrave hrane, predvsem živalskega izvora, zdravljenju ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali, skrbi za dobro počutje živali ter varstvu okolja z veterinarsko-medicinskega stališča. Najpoglavitnejše predmetnospecifične kompetence so: primerno poznavanje zgradbe in delovanja organizma zdravih in bolnih živali, obvladovanje sodobnih laboratorijskih in kliničnih diagnostičnih metod veterinarske medicine, obvladovanje sodobnih pristopov zdravljenja pri ekonomskih in ljubiteljskih vrstah živali, poznavanje zakonov in predpisov, povezanih z veterinarstvom, poznavanje ukrepov in postopkov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni in njihovo izvajanje, poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora v promet, poznavanje osnov reje živali in reprodukcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, pri ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (Veterinary Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameBiotehniška šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Veterinarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport; izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali; izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila; pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih;  asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih; apliciranje zdravil; pomoč pri vodenju veterinarske lekarne; za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank; za human odnos do živali; komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci); delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin; upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov; zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia