• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 41 items
 1. Diplomingeniør- eksport og teknologi

  Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi og i grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære og produktudvikling.Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som rådgiver på eksportmarkedet. Du kan typisk blive ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

  Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.Som færdiguddannet kan du arbejde i bl.a. fødevarevirksomheder og medicinalfabrikker med fx projektstyring, udvikling og kvalitetssikring. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Diplomingeniør- trafik og transport

  Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- forsyningsteknik

  På uddannelsen, der udbydes på engelsk, får du indsigt i tekniske og teknologiske anlæg inden for området og lærer at vurdere og løse tekniske og praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet vil du kunne finde job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.Bemærk: Uddannelsen er ny og udbydes fra 2015. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Softwareudvikling

  Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i nyudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring sofwareudviklling.Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller sikkerhedskonsulent. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Produktudvikling og teknisk integration

  Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet. Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder. ...

  Provider NameVIA University College, Campus Horsens (Campus Horsens)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Webudvikling

  Du lærer at analysere og bruge forskellige systemer, fx XML og CMS, lige som du får kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.Som webudvikler finder du arbejde i it-branchen, bl.a. i udviklingsafdelinger i virksomheder eller i softwarefirmaer. Du har også mulighed for at vælge en karriere som selvstændig konsulent. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Jordbrugsvirksomhed

  Du lærer at analysere og rådgive om såvel økonomiske som biologiske problemstillinger, ligesom du lærer at arbejde med salg og forretningsstrategi i jordbrugsvirksomheder. Jobmæssigt vil du kunne varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrugsområdet, dvs. i landbrug og gartneri. ...

  Provider NameErhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- bygning

  De er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man udarbejder tilbud, indgår kontrakter, planlægger og styrer bygge- og anlægsarbejders udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.Som færdiguddannet kan du finde job i et arkitektfirma eller rådgivende ingeniørfirma, hvor du kan indgå i dimensioneringsprocessen og føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse. Du har også mulighed for at arbejde inden for teknisk forvaltning, hvor du kan varetage byggesagsbehandling og projektering inden for trafik og miljø. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- interaktivt design

  Med udgangspunkt i de menneskelige behov lærer du at udvikle nye interaktive produkter, der kan bruges i såvel hjemmet som industrien. Du får bl.a. en forståelse for brugernes fysiske og psykiske interaktion, metoder til brugerinvolvering og udvikling af designkoncepter.Som færdiguddannet diplomingeniør kan du finde beskæftigelse i produktionsvirksomheder som opfinder, konsulent eller designer. Du vil kunne arbejde med brugerorienteret koncept- og ideudvikling inden for mange brancher og brugergrupper. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages