• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Spansk sprog og kultur

  Du vil have mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde arbejde inden for undervisning og forskning, projektstyring, oversættelse og tolkning. Du kan også få job i en privat virksomhed, hvor du kan arbejde med kommunikation eller salg og eksport til spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Portugisiske og brasilianske studier

  Du studerer sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket primært vil sige landene Portugal, Brasilien, Mozambique og Angola. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning samt forskning og undervisning. Du kan også arbejde i internationale organisationer som fx UNICEF eller Dansk Røde Kors, eller i virksomheder der samarbejder med portugisisktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Østeuropastudier

  Du udvikler desuden dine kompetencer inden for formidling og sprogfærdighed. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder. Med en afsluttet kandidatuddannelse kan du finde beskæftigelse inden for undervisning, forskning og formidling. Du kan også finde arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med Østeuropa som fx konsulent, projektleder, kulturmedarbejder eller eksportassistent. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Marketing and Management Communication

  I undervisningen vil du lære om projektledelse, opbygning af og struktur i moderne organisationer samt analyse af kommunikation internt i virksomheder. Du får ligeledes styrket dit engelske skrift- og talesprog.Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du søge job i kommunikationsvirkomheder, hvor du eksempelvis vil kunne varetage rådgivning af organisationer og virksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Indianske sprog og kulturer

  Du får kendskab til de vigtigste grupper af tidlige indianere i Nordamerika og Sydamerika, ligesom der inddrages de nutidige indianske kulturer, så du får viden om situationen i Mesoamerika i dag. Som færdiguddannet i indianske sprog og kulturer kan du komme til at arbejde med ulandsforhold eller som formidler på museer, arkiver og biblioteker. Du har også mulighed for at forske videre eller undervise ved universiteter og andre højere læreanstalter. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Latin

  Du får undervisning i romersk politik og samfundsstruktur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, men du vil også kunne blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med sprog og retorik i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Brasilianske studier

  På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Indologi

  Du får undervisning i sanskrit og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle, litterære, sproglige og religiøse emner, der har relation til det klassiske Indien.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Uddannelsen er ikke rettet mod et bestemt erhverv, men typiske jobmuligheder kan være inden for formidling og undervisning. Det kan fx være på højskoler, i voksenundervisning eller i private og offentlige virksomheder, der har kontakt til Indien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Italiensk

  Du får et bredt kendskab til Italien samt undervisning i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, lige som du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages