• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Human-Animal Interactions, Interdiciplinary Master's Programme (E)

  - - ...

  Provider NameVeterinärmedizinische Universität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Veterinary Medicine

  Veterinary medicine deals with the diseases of animals, animal welfare and accompanying research as well as with production of food of animal origin. All stages of the programme conclude with a degree examination, which is the prerequisite for the following stage. To complement the pre-professional or scientific education in an expedient way practical training courses must be done in the course of the degree programme. To complete the programme successfully a thesis must be written. The topic of the thesis must be chosen from one of the examination courses scheduled in the curriculum and it is a written part of the final examination. A study period abroad is supported. ...

  Provider NameVeterinärmedizinische Universität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Veterinārmedicīna

  Studiju programmas apraksts: Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.). Pabeidzot studiju programmu, absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Karjeras iespējas: Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas- veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā ES valstī. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Pārtikas higiēna, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pārtikas higiēna- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Veterinary Medicine

  Veterinary medicine is a scientifically-practical branch, which studies animal diseases, diagnoses them, carries out treatments, prophylaxis and abatement, as well as supervises and controls hygiene of food products in the country and prevents illnesses common for both people and animals. It deals with environment protection form pollution, as well as takes care of ethical, esthetical and economical needs of pet and animal owners. Specialists of the branch solve problems connected with maintenance and provision of animal health, as well as quality and control of food products in the country. A very important field nowadays is food hygiene and specialists within it deal with various technologies of products processing, production and distribution in order to provide the production and use of harmless and healthy products. You will gain knowledge of the structure and function of healthy animals, of their husbandry, reproduction, hygiene and their feeding, knowledge of the behaviour and protection of animals, knowledge of the causes, nature, course, effects, diagnosis and treatment of the animal diseases, including a special knowledge of the diseases which may be transmitted to humans, knowledge of preventive medicine, knowledge of the hygiene and technology involved in the production, manufacture and putting into circulation of animal foodstuffs or foodstuffs of animal origin intended for human consumption. By choosing the study program "Veterinary medicine" you will have the possibilities to study in a modern en ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Veterinaarmeditsiin

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=118977 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Veterinaarmeditsiin

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=398 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Master sciences, technologies, santé mention biologie, agronomie, santé spécialité sciences de l'animal pour l'élevage de demain

  L'objectif général de cette formation est de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances théoriques, techniques et professionnalisantes dans les sciences du vivant, à des niveaux allant de la molécule au gène et à la cellule. Métiers visés : ingénieur d'études (secteur public ou entreprise), ingénieur technico-commercial (produits et appareils), expert valorisation en biotechnologie, attaché de recherches cliniques, conseil en génétique. ...

  Provider NameAGROCAMPUS OUEST Rennes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 10. Animal breeding and genetics

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/26065 ...

  Provider NameInstitut des sciences et industries du vivant et de l'environnement

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages