• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Bachelor Degree in International Hospitality and Tourism Management

  BBI (Brussels Business Institute) offers 3-year Bachelor programme in a truly international framework. This programme focuses on theoretical subjects (academic disciplines) and comprehension ability (hospitality operations and all related facilities). It provides knowledge of team working and decision-making. The programme offers a combination of operational skills and solid business management knowledge, in order to enhance students’ knowledge of general management and finance, vital for this professional career path.  This Bachelor is described as “Career-oriented programme”, meaning that it directly prepares students for professionals’ activities. Therefore, at the end of this programme, students who graduate can, depending on their personal ambitions, directly enter the world of work or can continue studying for a Masters. ...

  Provider NameBBI School for International Hospitality and Tourism Management

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 5. Licence pro droit, économie, gestion mention métiers du décisionnel et de la statistique

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/31067 ...

  Provider NameUniversité d'Evry-Val-d'Essonne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Licence pro management des organisations spécialité statistique commerciale

  Former des techniciens capables de mettre leurs compétences d'aide au pilotage de l'activité commerciale au service de la performance de l'entreprise. L'approche ouverte des enseignements permet aux diplômés de s'adapter aux besoins des PME à la recherche de polyvalence, comme à ceux des grands comptes demandeurs de spécialistes. Les diplômés sont recrutés sur des postes correspondant totalement à leur formation : assistant chargé d'études assistant Marketing, chargé d'études statistiques, assistant contrôle de gestion, prévisionniste , assistant d'études commerciales, chargé des statistiques et des systèmes, etc. Dans le domaine du décisionnel, leur métier consiste, avant tout, à accompagner la décision commerciale aussi bien en amont (exploitation des bases de données clients) qu'en aval (suivi et mesure de l'efficacité par la construction d'outils de pilotage).Dans le domaine du web, les titulaires de la licence vont analyser statistiquement la fréquentation du site internet et le comportement de l'internaute pour augmenter le trafic et générer de l'activité. ...

  Provider NameCFA de l'enseignement supérieur et de la recherche

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)
 7. Licence pro management des organisations spécialité statistique commerciale

  Former des techniciens capables de mettre leurs compétences d'aide au pilotage de l'activité commerciale au service de la performance de l'entreprise. L'approche ouverte des enseignements permet aux diplômés de s'adapter aux besoins des PME à la recherche de polyvalence, comme à ceux des grands comptes demandeurs de spécialistes. Les diplômés sont recrutés sur des postes correspondant totalement à leur formation : assistant chargé d'études assistant Marketing, chargé d'études statistiques, assistant contrôle de gestion, prévisionniste , assistant d'études commerciales, chargé des statistiques et des systèmes, etc. Dans le domaine du décisionnel, leur métier consiste, avant tout, à accompagner la décision commerciale aussi bien en amont (exploitation des bases de données clients) qu'en aval (suivi et mesure de l'efficacité par la construction d'outils de pilotage).Dans le domaine du web, les titulaires de la licence vont analyser statistiquement la fréquentation du site internet et le comportement de l'internaute pour augmenter le trafic et générer de l'activité. ...

  Provider NameUniversité de la Guyane

  Category: Learning Opportunities Location: France
 8. Licence pro management des organisations spécialité statistique décisionnelle en marketing

  Ces professionnels sont des spécialistes du traitement, de l'analyse, de la synthèse et de la restitution de l'information. Ils construisent, gèrent, animent et exploitent de grandes bases de données riches en information. Ils mettent en place des traitements afin de rendre plus efficaces les actions marketing. Ils extraient, d'une masse importante de données complexes, d'origines diverses, des informations pertinentes grâce aux techniques de statistique et de data-mining(*). Ils traduisent les enjeux stratégiques en outils opérationnels d'aide à la décision. Ils évaluent aussi les résultats de ces actions marketing. Secteurs d'activité : Secteur privé Secteur public Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : Chargé d'études en statistiques et marketing, en ciblage marketing direct ou en data-mining Analystes de bases de données marketing   ...

  Provider NameUniversité Bretagne-Sud

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 9. Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité statistique et informatique décisionnelle

  Les titulaires du diplôme pourront participer à différents niveaux du processus d'analyse statistique des données et d'aide à la décision. Ils deviennent des collaborateurs privilégiés des directions produits, marketing, informatiques, commerciales, financières, ressources humaines, et ce, dans de nombreux secteurs d'activités. Secteurs d'activité : Option : statistique appliquée aux sciences de la vie Laboratoires pharmaceutiques Unités de production de produits pharmaceutiques, vétérinaires et agro-alimentaires Centres hospitaliers (Département de l'Informatique Médicale) Centres d'études et de recherche en santé Organismes de contrôle vétérinaire, agro-alimentaire Instituts nationaux et internationaux de la statistique Option : statistique appliquée au marketing Direction marketing des entreprises de l'industrie et de la vente, du commerce, de la grande distribution, de la vente par correspondance Services clients des banques et des sociétés d'assurance Centres d'études et de recherche en marketing et comportement du consommateur Instituts nationaux et internationaux de la statistique Métiers visés : Chargé d'études Marketing Analyste Base de Données Analyste Produits Responsable Planification et Statistiques Chargé d'études statistiques Data manager Statisticien Gestionnaire de données Gestionnaire de la qualité, sécurité, normalisation ...

  Provider NameCFA R Schuman

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 10. Licence pro droit, économie, gestion mention métiers du décisionnel et de la statistique

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/31067 ...

  Provider NameDIFCAM

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages