• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 52 items
 1. Starpkultūru sakari (uzņemšana 2019./20. gadā)- Bak. studijas

  APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS Sniegt iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas par Latvijas kultūru pasaules kultūras kontekstā, kā arī detalizētākas zināšanas par konkrēta reģiona kultūru, lai apgūtu prasmi būt par vidutāju starpkultūru saskarsmē. APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS Apakšprogramma tiek īstenota bilingvāli – latviešu un mērķkultūras valodā (skat. Specializācijas). Latviešu valodā studējošie apgūst vispārīgus kultūrvēsturiskus un kultūrteorētiskus jautājumus, izzina Latvijas kultūru pasaules kontekstā. Lai izprastu konkrētu mērķkultūru, studējošie uzsāk vai turpina intensīvu specializācijas valodas apguvi. Valodas zināšanas ir atslēga veiksmīgai starpkultūru dialoga veidošanai. Būtisku studiju sastāvdaļu veido kultūras procesu pētniecība. Studiju laikā studējošie attīsta analītisko un kritisko domāšanu, radošumu, izkopj starpkultūru saskarsmes prasmes; izzinot svešo, iepazīst sevi. Specializācijas: 1. Latvija – Austrumāzija 2. Latvija – Dānija 3. Latvija – Francija 4. Latvija – Francija/ Beļģija 5. Latvija – Itālija 6. Latvija – Lielbritānija 7. Latvija – Nīderlande/ Vācija 8. Latvija – Spānija 9. Latvija – Turcija 10. Latvija – Vācija 11. Latvija – Ziemeļvalstis. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs". Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Languages and Intercultural Communication- Bachelor studies

  Objectives of the program are to: • prepare the intercultural communication specialists with foreign language skills for the work in EU institutions and other international organizations; • ensure the academic studies in accordance with the economic, cultural and social needs; • ensure academic studies that are firmly based on the specific theoretical foundations of the branch that conform to the academic standards and are practically applicable. • research and cooperate with international enterprises, companies on the theoretical and practical basis; • prepare a competitive and flexible in the labour market specialists based on the acquired knowledge, educational and methodological foundations; • successfully continue further education. Main courses: Contrasting Languages in Cultural Aspects, Rhetoric and Language of Diplomacy, Aspects of Intercultural Communication, Culture Studies, Interpersonal Psychology, Introduction into Theories of Public Relations, Principles of Analysis and Methodology of Foreign Policy. ...

  Provider NameVentspils University College

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: - vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs; vai - vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs. Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Asian Studies- Bachelor studies

  This programme combines language studies with culture and regional studies in relation to the language module chosen by the student. The language courses are taught by native speakers. The Bachelor programme is targeted towards maintaining continuity of the research work in Asian studies; it aims at ensuring quality of knowledge and skills needed to pursue further professional or academic studies at MA level. The programme is divided into four language modules: - Japanese language module; - Sinology module: Chinese, Classical Chinese (Wenyan); - India and Indonesia module: Hindi or Tibetan or Indonesian language; - Middle East module: Arabic or Turkish language. Graduates can apply for work in schools and universities, business and culture oriented fields. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. English Philology- Bachelor studies

  Aims of the programme The BA programme in English Philology is designed for the students interested in various aspects of the English language, literature and culture. The programme aims at developing the students’ competences essential for roles in the global workforce, at the same time preparing them for independent research in their chosen fields. In the 5th semester, students specialize either in Linguistics (Language, Culture, Translation; Creative Writing, EU Institutional and Project Management Discourse, Language, Culture, Translation (Scandinavian languages), Internship in Applied Linguistics) or Literature and culture (Introduction to Visual and Film Studies, Realism in American Literature, Methodologies of Literary Research, Visual and Film Studies (Scandinavian culture). Main study courses English has become the most important medium for international communication and for the dissemination of scientific research, which requires high standards of the English language knowledge. The curriculum for English Philology, therefore, is designed to address these requirements, and it offers courses focussing on the four core areas of English Philology: Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture. The curriculum comprises such compulsory courses as English Spoken and Written Communication, English Normative Phonetics and Phonology, English Normative Grammar, Integrated Text Analysis, Introduction to Linguistics of the English Language, Introduction to Studies of Literature, Basics of Translat ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. French Philology- Bachelor studies

  he programme “French Philology” offers simultaneous studies of two Romanic and German languages. The goal of the programme is to prepare multi competence specialists, who have not only a good command of two Romance languages but know also the history, geography, culture, economics and politics of the respective language speaking countries. The studies of the specific areal, courses for professional purposes (translation, business language, language teaching methodology), basics of economics and law, diplomacy, politics, academic studies and research. The programme envisages students’ mobility within the framework of Erasmus in the institutions of higher learning of France, Belgium, Italy, Spain and Germany. Some courses have been delivered by guest lecturers. After successful completion of the programme graduates may pursue further studies in the Master’s degree programme ‘Romance Languages and Culture’ or any other relevant programme. The study programme offers elective module of second foreign language studies: French - Spanish module French - Italian module French - German module After graduation students can work as translators, assistant managers etc. in government or private institutions in Latvia and abroad where knowledge of Romance and German languages and knowledge of Romance and German language speaking countries history, geography, culture, economics and politics and diplomacy are required. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Modern Language and Business Studies- Bachelor studies

  Aims of the programme Modern Language and Business Studies programme combines language studies with business studies and aims at preparing students for international careers in enterprises and institutions operating in the modern economic and political environment. Upon graduation from the programme, students are awarded a Bachelor’s degree in Humanities. Main study courses The language studies in the programme offer a choice between three language modules: English-French, English-Spanish and English-German. All three modules comprise studying Business English, Financial English, English for Law, as well as studying general and business aspects of the other modern language (e.g. French Language in the Modern Discourse, Business French, Business Spanish, etc.). A third language can be also chosen.The programme provides cultural studies through such study courses as Intercultural Communication, Intercultural Business Relations, a.o. The business studies comprise the basic management studies as well as EU and international market specific study courses (e.g. Management, Marketing, Business in the European Union, International Economic Relations). Career opportunities and further studies Advanced competence in two modern languages, a working knowledge of a third modern language and a thorough grounding in business prove attractive to domestic and international employers. Graduates will be able to work as senior specialists, project managers and assistants to directors or to heads of units. They will be able to c ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages