• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Programme in Public Health Science

  Att utbilda sig inom folkhälsoområdet innebär att du blir attraktiv för en bred arbetsmarknad inom de delar av samhället som på olika sätt arbetar med att främja människors hälsa. Denna distansutbildning utan träffar på campus ger dig möjligheten att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och ortsoberoende utan att behöva flytta. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Nursing Education programme

  Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården. Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Nursing Education programme

  Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården. Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Programme in Social Pedagogy

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme in Social Pedagogy

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor of Science Programme in Pharmacy

  Tycker du att det är trevligt att möta och prata med människor? Är du intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig! Läkemedel är en viktig del i dagens sjukvård. Sverige behöver därför fler receptarier så du blir eftertraktad på arbetsmarknaden! ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor of Science Programme in Pharmacy

  Tycker du att det är trevligt att möta och prata med människor? Är du intresserad av hur läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är receptarieyrket något för dig! Läkemedel är en viktig del i dagens sjukvård. Sverige behöver därför fler receptarier så du blir eftertraktad på arbetsmarknaden! ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Program in Public Health

  Program in Public Health ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Social Work Programme

  Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Socialt arbete är viktigt för många människors välfärd och behöver ledas, organiseras och genomföras med hög kvalitet. Programmet betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får därför en framträdande plats i utbildningen. Genomgående teman under hela Socionomprogrammet är makt, mänskliga rättigheter, mänsklig tillväxt och socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete. Socialt arbete är programmets huvudområde men i utbildningen ingår såväl andra samhällsvetenskapliga ämnesområden som sociologi, juridik, pedagogik och psykologi som kunskaper från det medicinska ämnesområdet. Du tränas i samtalsmetodik och kommunikation och fördjupar dina kunskaper i sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering. Du förbereds för att kunna arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. En termin är verksamhetsförlagd. Socionomprogrammet i Uppsala leder till en socionomexamen och en filosofie kandidatexamen i socialt arbete efter 180 hp. Karriär: Socionomer arbetar inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på avancerad nivå och forska. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor of Science in Social Work- Specialization International Social Work

  Bachelor of Science in Social Work - Specialization International Social Work ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages