• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Agricutural programme- Soil/Plant

  Agricutural programme - Soil/Plant ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor´s Programme in Environmental Science

  Som framtidens miljövetare ställs du inför stora utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga gränserna, och förmågan att länka samman specialistkompetens från olika områden. För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden ? idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning med stark forskningsanknytning för dig som vill åstadkomma förändring. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Ecotechnology

  This three-year programme will give you a broad systems perspective on the relationship between environment, society and the natural resources of our planet. It integrates environmental issues with entrepreneurship and other skills to provide relevant knowledge for working in one of the world?s fastest growing sectors ? Ecotechnology and green business. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Eco Entrepreneur for Sustainable Development

  Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Eco Entrepreneur for Sustainable Development

  Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Ecotechnology

  This three-year programme will give you a broad systems perspective on the relationship between environment, society and the natural resources of our planet. It integrates environmental issues with entrepreneurship and other skills to provide relevant knowledge for working in one of the world?s fastest growing sectors ? Ecotechnology and green business. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Ecotechnology

  Ecotechnology ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Ecotechnology

  This three-year programme will give you a broad systems perspective on the relationship between environment, society and the natural resources of our planet. It integrates environmental issues with entrepreneurship and other skills to provide relevant knowledge for working in one of the world?s fastest growing sectors ? Ecotechnology and green business. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Human Ecology: Method and Thesis Course Package

  Human Ecology: Method and Thesis Course Package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bioscience Programme with a Focus on Biology Entrepreneurship

  Det finns ett stort behov av biologer med gedigna ämneskunskaper och en förmåga att omvandla grundvetenskapliga upptäckter till innovationer som kan vara samhället till gagn. Med en biovetenskaplig utbildning kan du bidra till ett hållbart samhälle som kan möta de globala utmaningar som vi står inför. Utbildningen täcker ett brett område inom biologi och kemi men innehåller även kurser inriktade på att omvandla grundkunskaperna till nya lösningar och innovationer som kan bidra till att uppfylla Sveriges och WHO:s miljömål för att bättre ta vara på världens resurser. Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter inom biologisk innovation för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i samhällets tjänst och i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biologi kombinerat med innovation kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet. Under programmets ges möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld. Undervisningen sker på svenska och engelska ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages