• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Bachelor and Master Degree in Military Science

  Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. Ne sisältävät tutkinnon yhteiset opinnot (80 op, sis. kandidaatintutkielma seminaareineen), koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähintään 40 op) ja opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 90 op). Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot (80 op, sis. pro gradu -tutkielma), kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op) ja pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnot (äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte, 5 op). Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (AMK), palo- ja pelastusala, päivätoteutus

  Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, yhteisistä ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, Käytännön tasolla voidaan perusopinnoista sanoa, että valmistuttuasi: osaat toimia tavoitteellisesti pelastusalan ja muun työelämän vuorovaikutustilanteissa osaat kirjoittaa kieliasultaan laadukkaita asiakirjoja ja muita tilanteeseen sopivia tekstejä osaat viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti osaat käyttää ruotsin ja englannin kieliä pelastusalan suositusten ja käytänteiden mukaisesti hallitset matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä siten, että kykenee ratkaisemaan pelastusalaan liittyviä matemaattisia ongelmia osaat soveltaa fysiikan ja kemian teoriaa käytäntöön Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut tehtäväalueen keskeisiin asioihin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä, sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää yhteisissä ammattiopinnoissa rakentuneita osaamisvalmiuksiasi valitsemillasi opintojen alueilla. Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoasi kiinnostuksesi mukaan. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta kes ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, monimuotototeutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen. Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -             Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -             Palveluinnovaatioiden kehittäjä -             Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita. Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöjen turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä valita englanninkielisiä opintojaksoja Laurean englanninkielisen koulutuksen tarjonnasta sisällyttää tutkintoosi opintoja FUAS-lii ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen.   Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -       Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -       Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -       Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -       Palveluinnovaatioiden kehittäjä -       Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita.   Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa turvallisuusjohtamiseen, yhteiskunnan turvallisuuteen ja yrityksen turvallisuustoimintoihin. Moduulit sisältävät opintoja mm fyysisestä turvallisuudesta, henkilöstö-ja työturvallisuudesta, kansainvälisestä turvallisuudesta, sisäisestä turvallisuudesta, rikostorjuntaosaamisesta ja ympäristöturvallisuuden johtamisesta.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä va ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Bachelor of Business Administration, Degree programme in Security Management

  The degree programme in Security Management (210 ECTS) consists of core competence (150 ECTS) and complementary competence (60 ECTS) modules. It takes on average 3.5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. The core competence modules (150 cr) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 cr) allow you to deepen or extend your competence. Core competence modules (150 ECTS): Business Operations, 30 ECTS Introduction safety, security and risk management, 30 ECTS Service Business, 30 ECTS Expert in a Work Community (internships), 30 ECTS Expert in Development and Workplace Innovation (including Thesis), 30 ECTS Complementary competence modules (60 ECTS): module scope 15 ECTS focusing on: Risk Management, 20 cr Corporate safety and security Operations, 20 cr International Security, 20 cr ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, monimuotototeutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen. Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -             Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -             Palveluinnovaatioiden kehittäjä -             Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita. Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöjen turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä valita englanninkielisiä opintojaksoja Laurean englanninkielisen koulutuksen tarjonnasta sisällyttää tutkintoosi opintoja FUAS-lii ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland