• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Turizem (Tourism)

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

Turizem (Tourism)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje turističnih organizacij in zahtevnejših procesov s področja turizma. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, načrtovanju oblikovanju, razvoju in vodenju procesov v turistični in s turizmom povezani dejavnosti, tako na ravni gospodarskih kot tudi javnih turističnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies - Turistica)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@turistica.si
Spletni naslov: http://www.turistica.si
Telefon: (+386) 05 617 70 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani organizator turizma (UN) - diplomirana organizatorka turizma (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. org. tur. (UN)

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 018A, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Zdraviliško naselje 012, Radenci

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Obala 011A, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg Edvarda Kardelja 003, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Bazoviška cesta 009, Sežana

Course location information:

Slovenija