• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sociotehnisku sistēmu modelēšana - Doktora studijas

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

Sociotehnisku sistēmu modelēšana - Doktora studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē, vai citās dabas zinātnēs (studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšana). Paredzamā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi (bizness, tūrisms, sabiedrības pārvaldība, loģistika, informācijas sistēmas).

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 3635 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Vidzemes Augstskola
Provider Contact Info: 

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
64207230; 26603322; 25443379 (Tērbatas iela 10)
info@va.lv
www.va.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijas nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (Dr.sc.ing.)