• EQF Home Page Icon

Qualification: protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

Qualification Information

A

a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

§ és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit,

§ a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit,

§ az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít,

§ azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit,

§ azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka.


b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek:

§ vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni,

§ gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni,

§ vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban,

§ célok kitűzésére, valamint az elsajátított, tervezési eszközök alkalmazásával a kitűzött célok ténylegesen és időben történő megvalósítására, beteljesítve így a cég /tevékenység/, terület rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseit, terveit,

§ a humán erőforrást - legyen az munkaerő, üzleti partner, beszállító, stb. - kezelni azzal a céllal, hogy a programot elvégzett személy képes legyen biztonságos és etikus gazdasági-, illetve munkakörnyezetet létrehozni és azt fenntartani,

§ a kialakított szervezeti rend fenntartására, illetve a szervezethez/területre etikus és termelő munkatársak felvételére, amely magában foglalja a humánerő-gazdálkodás, a munkaügyi kapcsolatok, a munkaerő-piaci ismeretek, és a tudásmenedzsment eszközeinek elsajátítását.7.2. Megszerezhető személyes adottságok, készségek

-      logikus gondolkodás,

-      vezetői készség,

-      tervezési, értékelési képesség,

-      önállóság, szervezőkészség,

-      kontroll (ellenőrzőképesség),

-      döntésképesség, személyes felelősségvállalás,

-      problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása),

-      elemző készség,

-      információ feldolgozási képesség,

-      szóbeli kifejezés technikák, tárgyalástechnika, hatékony kommunikáció,

-      team munka, munkaértekezlet lefolytatásának technikáira való képesség,

-      etikus magatartás,

-      kompromisszum-készség,

-      motiváló készség,

-      visszacsatolási készség,

-      tanulási készség, igény a szakmai továbbképzésre.

 


7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A képzés céljának megfelelően a jogi, közgazdaságtudományi, vezetéstudományi, módszertani, elemzési, menedzsment, gazdálkodási, kommunikációs ismeretek birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatoknál és közigazgatási intézményekben a viselkedéskultúra szabályainak és hagyományainak betartásával, protokolláris és egyéb vendéglátó rendezvények megszervezésére.


Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Gazdasági Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education