• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Finanssialan ammattitutkinto

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

Finanssialan ammattitutkinto

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa työskennellä asiakas- ja tarvelähtöisesti luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa palvelutilanteissa ja neuvonnassa
- osaa hankkia ja käsitellä asiakaspalautetta
- osaa käyttää organisaationsa asiakashallintajärjestelmiä ja muita sovelluksia
- osaa toimia työyhteisön aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä
- tuntee rahoitus- ja vakuutusalan markkinat ja toimintaperiaatteet sekä sosiaalivakuutuksen palvelut
- Rahoituspalvelut valinnut tutkinnon suorittaja hallitsee luottoneuvottelut ja luoton myöntämistoimenpiteet
- Maksamisen palvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa asiakkaan tarpeeseen sopivan maksutavan ja neuvoa asiakasta eri maksuvälineistä ja -tavoista.
- Säästämisen ja sijoittamisen palvelut valinnut hallitsee ja tuntee säästämisen ja sijoittamisen palvelut ja on perillä rahoitusmarkkinoista.
- Riskivakuuttamisen palvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa palvella ja neuvoa asiakasta riskivakuuttamisen asioissa ja toimia vakuutussopimuksen elinkaaren edellyttämällä tavalla.
- Eläkevakuutuspalvelut valinnut osaa soveltaa asiakkaan tilanteen mukaisesti eläkelakeja ja neuvoa häntä vakuutustuotteiden valinnassa.
- Korvauspalvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa palvella asiakasta korvauspalveluissa. Hän osaa tehdä kokonaisarvion tilanteesta, antaa asiakkalle toimintaohjeita ja tehdä päätöksen korvausasiassa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden asiakas-, asiantuntija- tai tukipalveluissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
10.10.17
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Tampere
Provider Contact Info: 

tredu.haku@tampere.fi
PL 217, 33101, TAMPERE