• EQF Home Page Icon

Qualification: LLM in International Business Law

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

LLM in International Business Law

Qualification Information

Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten.
1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving.
2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied.
3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken.
4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren.
5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7