• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. Основната цел на Евродеск е да подобри обществения достъп до младежка информация. Информацията ти помага да вземаш своите решения.Има толкова много информация по много европейски въпроси, че понякога е трудно да намериш точната информация, от която се нуждаеш. Информацията е навсякъде! Предизвикателството е да откриеш това, което ти е нужно, когато ти е нужно. Евродеск е услуга, осигуряваща безплатно Европейска информация за младите хора.

Category:Contacts

The NRCVG’s objective is to contribute to the development of advisory practice in Bulgaria and improve the quality of information on vocational training and guidance in the European Union countries.

Category:Contacts

Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа

Category:Contacts