• EQF Home Page Icon

Qualification: Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Qualification Information

Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacija reikalinga vizualinės reklamos gamintojo profesijai. Vizualinės reklamos gamintojo veiklos objektas: vidaus reklamos projektavimas ir gamyba, lauko reklamos projektavimas ir gamyba, reklaminės spaudos projektavimas ir gamyba.
Vizualinės reklamos gamintojo veiklos uždaviniai: bendrauti su klientais; išklausyti pageidavimus bei patarti; parinkti ir naudoti medžiagas vizualinės reklamos gamybai; atlikti vidaus ir lauko reklamos bei reklaminės spaudos projektavimo ir gaminimo darbus, laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų; saugiai dirbti bei prižiūrėti vizualinės reklamos gamybos įrankius ir įrenginius; įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą; gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis; atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į permainas ir prie jų prisitaikyti, būti kūrybiškas, mandagus ir sąžiningas; savo veikloje taikyti teisės, ekonomikos ir verslo žinias. Vizualinės reklamos gamintojui svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, kruopštumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir dviejų pasirenkamųjų modulių kompetencijas.
Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla http://www.klpvm.lt mailto:info@klpvm.lt - Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla http://www.verslas.kaunas.lm.lt mailto:mokykla@kbpvm.lt - Šiaulių profesinio rengimo centras http://www.sprc.lt mailto:info@sprc.lt - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vpm.lt mailto:vpm@vpm.lt - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vtvpmc.lt/ mailto:rastine@vtvpmc.vilnius.lm.lt - Mažeikių politechnikos mokykla http://www.mazeikiupm.lt mailto:info@mazeikiupm.lt - Kauno taikomosios dailės mokykla https://www.ktdm.lt/ mailto:rastine@ktdm.lt - Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras http://www.pvdprc.lt mailto:rastine@pvdprc.lt - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla http://www.margarita.lt mailto:sekretoriatas@margarita.lt

NQF Level: 
4