• EQF Home Page Icon

Qualification: Visuomenės sveikatos magistras

Visuomenės sveikatos magistras

Qualification Information

Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą. Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, įvertinti ryšį tarp gyventojų sveikatos būklės ir aplinkos determinančių, atlikti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, interpretuoti visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, planuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą įtraukdamas bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kitus sektorius, atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, rengti projektus bei pranešimus, dirbti komandoje, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės sveikatos politiką - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis Visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą. Norintiems siekti visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse ir privačiose struktūrose: visuomenės sveikatos centruose, sveikatos ugdymo centruose, vaikų ugdymo įstaigose, įmonių darbo medicinos tarnyboje, Darbo inspekcijoje, Maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Kokybės inspekcijoje, kitose valdžios ir savivaldos, mokslo ir studijų institucijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus universitetas http://www.vu.lt mailto:konsultavimas@cr.vu.lt - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt/ mailto:rektoratas@lsmuni.lt - Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt mailto:klaipedos.universitetas@ku.lt - Lietuvos sporto universitetas http://www.lsu.lt mailto:lsu@lsu.lt

NQF Level: 
7