• EQF Home Page Icon

Qualification: Verslo ir vadybos bakalauras

Verslo ir vadybos bakalauras

Qualification Information

Vadybos ir verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis yra reikalingas norint dirbti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, kurių veikla nukreipta į produkto ar paslaugos kūrimą. Baigus šią programą: -gebama suprasti verslo, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų valdymo veiksnius ir ciklus, analizuoti šių organizacijų ūkinių ir finansinių operacijų sistemą, prisiimti organizacijų vadovų vaidmenis; -gebama apdoroti ir interpretuoti duomenis, gautus iš stebėjimų ir matavimų; kritiškai vertinti mokslinę ir filosofinę mintį organizacijų vadybos klausimais, suvoks pagrindinius konfliktų formavimosi ir eigos dėsningumus; -gebama nagrinėti strategines alternatyvas taikydami strateginio mąstymo bei strateginio valdymo elementus, modeliuoti situacijas ir prognozuoti konkurentų veiksmus, paaiškinti suinteresuotųjų vadybos reikšmę šiuolaikinių organizacijų valdymui; -gebama analizuoti verslo sukūrimo galimybes, pritaikyti modernias verslo ir viešojo sektoriaus plėtros žinias naujų organizacijų kūrimui; -gebama apibūdinti ir paaiškinti tipišką darbuotojų elgseną organizacijose, suvoks ir gebės taikyti personalo metodus, motyvavimo teorijas; galės prognozuoti darbuotojų veiksmus sąsajoje su organizacijos vadovų ir lyderių elgsena; -gebama inicijuoti teigiamus pokyčius organizacijoje taikant kokybės gerinimo metodus. -suvokiama nevyriausybinių organizacijų veiklos specifiką bei teisiniu reglamentavimu Lietuvoje, gebės inicijuoti teigiamus pokyčius kuriant organizacijos strategiją; Norintiems įgyti vadybos ir verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo specialistais nėra pripažįstami. Baigę organizacijų vadybos studijų programą ir įgiję vadybos ir verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, specialistai gali dirbti viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus universitetas http://www.vu.lt mailto:konsultavimas@cr.vu.lt - "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB http://www.ksu.lt/ mailto:ksu@ksu.lt - Mykolo Romerio universitetas https://www.mruni.eu mailto:roffice@mruni.eu - Lietuvos sporto universitetas http://www.lsu.lt mailto:lsu@lsu.lt

NQF Level: 
6