• EQF Home Page Icon

Qualification: Traukinio mašinistas, LTKS IV

Traukinio mašinistas, LTKS IV

Qualification Information

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo:
Privalomosios kompetencijos:
atlieka traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, atlieka traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdo geležinkelių traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose, valdo ir eksploatuoja traukos riedmenis.
Pasirenkamosios kompetencijos:
vykdo traukos riedmenų eksploatavimo procesus.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla

Awarding body contact info: