• EQF Home Page Icon

Qualification: Sveikatos psichologijos magistras

Sveikatos psichologijos magistras

Qualification Information

Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai bus pasirengę dirbti sveikatos sektoriuje: psichikos sveikatos centruose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ligoninėse ir reabilitacijos centruose; taip pat mokyklose, vaikų globos namuose įmonėse ir kitose vietose, kur darbas gali būti siejamas su sveikatos sutrikimų ir rizikingos elgsenos diagnostika ir prevencija, somatinių ligų gydymu, reabilitacija, pagalba sergančiajam ir medicinos personalui, visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimu, dalyvavimu sveikatos politikoje ir sveikatos priežiūros sistemos tobulinime.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę sveikatos psichologijos magistrą absolventai toliau galės tęsti studijas doktorantūroje. Numatoma, kad be psichologijos doktorantūros studijų metu įgytos žinios bus naudingos kitose socialinių mokslų srityse, taip pat neuromokslų, psichofiziologijos temų ar visuomenės sveikatos doktorantūros studijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus universitetas http://www.vu.lt mailto:konsultavimas@cr.vu.lt - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt/ mailto:rektoratas@lsmuni.lt

NQF Level: 
7