• EQF Home Page Icon

Qualification: Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

Qualification Information

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, tvarko kambarius ir bendro naudojimo patalpas, priima, aptarnauja ir išlydi svečius, teikia informaciją, gamina ir patiekia pusryčius.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Šiaulių profesinio rengimo centras http://www.sprc.lt mailto:info@sprc.lt - Klaipėdos turizmo mokykla http://www.ktm.lt mailto:mokykla@ktm.lt - Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras http://www.mpcentras.lt mailto:info@mpcentras.lt - Zarasų žemės ūkio mokykla http://www.zum.zarasai.lm.lt mailto:zarasu.zum@gmail.com - Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla http://www.dtvm.lt/ mailto:dtvm@email.com - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla http://www.ukvm.lt mailto:ukvm@ukvm.lt - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://www.veisiejutvm.lt/ mailto:info@tvm.veisiejai.lm.lt - Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras http://www.paneveziodrmc.lt mailto:paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla http://www.vtpvm.lt mailto:mokykla@vtpvm.lt - Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla http://www.stpm.silute.lm.lt mailto:turmokymas@stpm.silute.lm.lt

NQF Level: 
4