• EQF Home Page Icon

Qualification: Socialinio darbo profesinis bakalauras

Socialinio darbo profesinis bakalauras

Qualification Information

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti: Socialinės apsaugos sistemos institucijose: savivaldybių globos ir rūpybos skyriuose; socialinių paslaugų tarnybose; socialinės globos namuose; dienos centruose; reabilitacijos centruose; nakvynės namuose; vaiko teisių apsaugos tarnybose. Sveikatos apsaugos sistemos institucijose: įvairių tipų ligoninėse; narkologiniuose centruose; psichikos sveikatos centruose; slaugos namuose; pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir kt. Švietimo sistemos institucijose: bendrojo ugdymo mokyklose; Teisėsaugos institucijose: nepilnamečių reikalų tarnybose; resocializacijos centruose, įkalinimo įstaigose ir kt.; Nevyriausybinėse organizacijose ir kt. Tolesnių studijų galimybės: Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6