• EQF Home Page Icon

Qualification: Rinkodaros bakalauras

Rinkodaros bakalauras

Qualification Information

Rinkodaros bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti karjeros kapitalo, privataus ar valstybinio sektoriaus gamybos, paslaugų ir prekybos įmonėse, dirbti marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse - reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą. Asmuo, įgijęs rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį: žinios ir pažintinės kompetencijos - * supras pagrindines verslo ir vadybos teorijas ir jų ryšius su kitais socialiniais mokslais; gebės identifikuoti verslo problemą naudojantis adekvačiais tyrimo metodais; * gebės argumentuoti funkcinėms organizacijų problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą; mokės analizuoti rinką, rinkti ir interpretuoti informaciją, gebant ją pritaikyti platesniame kontekste; * gebės integruoti ir kūrybiškai taikyti žinias, sprendžiant prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos problemas; pagilinti ir praplėsti marketingo žinias mokantis savarankiškai; praktinės kompetencijos - * gebės analizuoti aplinką, vertinti įmonės veiklą, parinkti statistikos technikas bei informacinių technologijų priemones ir jas taikyti sprendžiant funkcines organizacijų problemas; * gebės atlikti reprezentatyvius marketingo tyrimus, apdoroti ir formalizuoti jų rezultatus situacijai adekvatiems marketingo sprendimams priimti; parengti marketingo planą ir organizuoti jo įgyvendinimą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą; * gebės formuoti prekės ženklo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų verslo sektorių ypatumus; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje; bendrosios kompetencijos - * turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo; * gebės bendrauti ir bendradarbiauti su marketingo ir kitų sričių specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus; * turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių marketingo srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją. Rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rinkodaros studijų krypties programas. Norintiems siekti rinkodaros bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti rinkodaros srityje nėra pripažįstami. Įgiję rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti Lietuvos ar užsienio kapitalo, privataus ar valstybinio sektoriaus gamybos, paslaugų ir prekybos įmonių marketingo srityje, specializuotas marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse - reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kuriant ir plėtojant savarankišką verslą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB http://www.ksu.lt/ mailto:ksu@ksu.lt - Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt mailto:info@vdu.lt - Kauno technologijos universitetas http://ktu.edu/ mailto:ktu@ktu.lt

NQF Level: 
6