• EQF Home Page Icon

Qualification: Miško darbuotojas, LTKS IV

Miško darbuotojas, LTKS IV

Qualification Information

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo:
Privalomosios kompetencijos:
augina sodmenis miškui atkurti ir įveisti, atkuria ir įveisia mišką, ugdo įvairios rūšinės sudėties medynus rankinėmis ir motorinėmis priemonėmis, kerta brandžius medynus, transportuoja medieną iš kirtaviečių, saugo mišką, atlieka daugiatikslio miško naudojimo darbus, apskaičiuoja miškų ūkio produkciją, dirba traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūri.

Pasirenkamosios kompetencijos:
atlieka biotechninius darbus medžioklės plotuose, augina energetines ir žaliavinės medienos plantacijas, ruošia medieninį biokurą, valdo savaeiges medienos ruošos
mašinas, dirba su miškuose naudojamais traktoriais (60kW arba didesnės galios) ir juos prižiūri.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla http://politechnika.w3.lt mailto:kursenu.politechnikos@gmail.com - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija http://www.kmaik.lt mailto:info@kmaik.lm.lt - Švenčionių profesinio rengimo centras http://www.sprc.w3.lt/ mailto:centras@sprc.w3.lt

NQF Level: 
4