• EQF Home Page Icon

Qualification: Logistas ekspeditorius, LTKS IV

Logistas ekspeditorius, LTKS IV

Qualification Information

Logisto ekspeditoriaus kvalifikacija reikalinga Logisto ekspeditoriaus profesijai. Logisto ekspeditoriaus veiklos objektas: krovinių sandėliavimas ir transportavimas. Logisto ekspeditoriaus tikslas – atlikti krovinių sandėliavimo ir transportavimo darbus. Logisto ekspeditoriaus Veiklos uždaviniai: vykdyti prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, įforminti krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarkyti vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūrėti sandėlyje laikomus krovinius.
Įgiję Logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją turės šias kompetencijas: Naudoti geografines informacines sistemas, transporto sekimo programas; logistinės informacines sistemas, modernias bendro pobūdžio informacines sistemas; biuro techniką; Parinkti vežėją ir transportą krovinių gabenimui šalyje ir tarptautiniais maršrutais; Įvertinti krovinį ir jo gabenimo specifiką; Pristatyti logistikos ir transporto paslaugas užsienio kalba; Nustatyti optimalų krovinių gabenimo maršrutą; Organizuoti krovinių tikrinimo ir deklaravimo procedūras muitinėje; Vykdyti logistinę veiklą pagal atsakomybę ir veiklą reglamentuojančius dokumentus; Gabenti pavojingus, greitai gendančius bei didžiagabaričius krovinius; Kontroliuoti ir teikti informaciją apie krovinio gabenimo režimą; Rengti krovinių vežimo dokumentaciją. Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.
Norintiems siekti Logisto ekspeditoriaus kvalifikacijos reikia baigti vidurinio ugdymo programą.
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto importo, ūkio, transporto padaliniuose. Įmonių, įstaigų tipai nėra apriboti dėl šios kvalifikacijos veiklos, bet Lietuvoje dažniausiai pasitaikantis įmonės tipas šiai kvalifikacijai yra uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios (personalinės) įmonės.
Logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal formalią Logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kauno technikos profesinio mokymo centras http://www.kautech.lt mailto:centras@kautech.lt - Šiaulių profesinio rengimo centras http://www.sprc.lt mailto:info@sprc.lt - Zarasų žemės ūkio mokykla http://www.zum.zarasai.lm.lt mailto:zarasu.zum@gmail.com - Žeimelio žemės ūkio mokykla http://www.zzum.lt mailto:zzum@zzum.lt - Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras http://www.epmc.lt/ mailto:rastine@epmc.lt - Mažeikių politechnikos mokykla http://www.mazeikiupm.lt mailto:info@mazeikiupm.lt - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla http://www.vtpvm.lt mailto:mokykla@vtpvm.lt - Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla http://www.vgtvpm.lt mailto:rastine@vgtvpm.lt - Kėdainių profesinio rengimo centras http://www.prc.kedainiai.lm.lt mailto:kedainiuprc@gmail.com - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras http://www.btvmc.lt/ mailto:info@btvmc.lt - Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla http://www.klpvm.lt mailto:info@klpvm.lt - Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla http://www.dtvm.lt/ mailto:dtvm@email.com - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla http://www.ukvm.lt mailto:ukvm@ukvm.lt - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vtvpmc.lt/ mailto:rastine@vtvpmc.vilnius.lm.lt - Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras http://www.paneveziodrmc.lt mailto:paneveziodrmc@paneveziodrmc.lt - Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla http://www.ktvm.kretinga.lm.lt/ mailto:info@kretvm.lt - Smalininkų technologijų ir verslo mokykla http://www.stvm.lt/ mailto:info@stvm.lt - Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla http://www.klsrm.lt/ mailto:mokykla@klsrm.lt - Šilutės žemės ūkio mokykla http://www.szum.lt mailto:sekretore@szum.lt - Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras http://www.gpmc.lt/ mailto:info@klaipedosgpmc.lt

NQF Level: 
4