• EQF Home Page Icon

Qualification: Kaimo turizmo organizatorius, LTKS IV

Kaimo turizmo organizatorius, LTKS IV

Qualification Information

Kaimo turizmo organizatoriaus veiklos objektas – kaimo turizmo organizavimas
Pagrindiniai veiklos uždaviniai: kaimo turizmo sodybos paruošimas pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; kambarių svečiams apgyvendinti tvarkymas ir paruošimas pagal sveikatos saugos reikalavimus; žaliavų ir medžiagų patiekalams gaminti paruošimas ir patiekalų patiekimas pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; poilsiautojo rekreacinės programos, jai reikalingos įrangos ir išteklių paruošimas, turistinių maršrutų po regioną parengimas; bendravimas su svečiais pagal svetingumo standartus ir pirmos pagalbos suteikimas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla http://www.dieveniskiutvm.lt/ mailto:info@dieveniskiutvm.lt - Zarasų žemės ūkio mokykla http://www.zum.zarasai.lm.lt mailto:zarasu.zum@gmail.com - Marijampolės profesinio rengimo centras http://www.mprc.lt mailto:mprcentras@mprc.lt - Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla http://www.profesinis.lt mailto:skuodaskvtm@ktv.satela.lt - Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras http://www.kprc.lt mailto:info@kprc.lt - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://www.veisiejutvm.lt/ mailto:info@tvm.veisiejai.lm.lt - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras http://www.kaupa.lt mailto:rastine@kaupa.lt - Utenos regioninis profesinio mokymo centras http://www.utenosrpmc.lt mailto:info@utenosrpmc.lt - Aukštadvario žemės ūkio mokykla http://www.azum.aukstadvaris.lm.lt/ mailto:azum1@aukstadvaris.lt - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras http://www.btvmc.lt/ mailto:info@btvmc.lt - Anykščių technologijos mokykla http://www.anyksciutm.lt mailto:sekretore@anyksciutm.lt - Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla http://www.vtvzum.lt/ mailto:info@vtvzum.lt - Vilkijos žemės ūkio mokykla http://www.vilkijoszum.lt/ mailto:info@vilkijoszum.lt - Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras http://www.telsiurpmc.lt/ mailto:info@telsiurpmc.lt - Klaipėdos turizmo mokykla http://www.ktm.lt mailto:mokykla@ktm.lt - Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras http://www.mpcentras.lt mailto:info@mpcentras.lt - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Varėnos technologijos ir verslo mokykla http://www.tvm.varena.lm.lt/ mailto:rastine@vtvm.lt - Smalininkų technologijų ir verslo mokykla http://www.stvm.lt/ mailto:info@stvm.lt - Plungės technologijų ir verslo mokykla http://www.plungestvm.lt mailto:sekretore@plungestvm.lt - Švenčionių profesinio rengimo centras http://www.sprc.w3.lt/ mailto:centras@sprc.w3.lt

NQF Level: 
4