• EQF Home Page Icon

Qualification: Informatikos profesinis bakalauras

Informatikos profesinis bakalauras

Qualification Information

Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gebės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuojasi kurti kompiuterių programas ar/ir prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Informatikos profesiniai bakalaurai reikalingi įmonėse teikiančiose programavimo, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas. Taip pat jie gali dirbti didelių įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, vidutinių įmonių kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų magistrantūroje informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programose Vilniaus Gedimino technikos universitete, Klaipėdos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus kolegija http://www.viko.lt mailto:viko@viko.lt - Klaipėdos valstybinė kolegija http://www.kvk.lt/ mailto:office@kvk.lt - Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija http://www.smk.lt mailto:info@smk.lt - Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija http://www.kolegija.lt mailto:info@kolegija.lt - Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija http://www.ltvk.lt/ mailto:info@ltvk.lt

NQF Level: 
6