• EQF Home Page Icon

Qualification: Informatikos magistras

Informatikos magistras

Qualification Information

Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą. Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, sukurti jų informacinius modelius, savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti bei taikyti, rengti ataskaitas ir straipsnius, atlikti tiriamuosius darbus; - žinoti duomenų tyrimą, programų sistemų inžineriją, dirbtinius neuroninius tinklus, rinktinius diskrečių struktūrų skyrius, IT projektų valdymą, informatikos mokslo naujausius pasiekimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą. Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami. Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais bei programuotojais, o įgavę patirties - ir grupių bei projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingais už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus universitetas http://www.vu.lt mailto:konsultavimas@cr.vu.lt - Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt mailto:info@vdu.lt - Šiaulių universitetas http://www.su.lt mailto:all@cr.su.lt - Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt mailto:vgtu@vgtu.lt - Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt mailto:klaipedos.universitetas@ku.lt - Mykolo Romerio universitetas https://www.mruni.eu mailto:roffice@mruni.eu - Kauno technologijos universitetas http://ktu.edu/ mailto:ktu@ktu.lt - Lietuvos edukologijos universitetas http://www.leu.lt/ mailto:rastine@leu.lt

NQF Level: 
7