• EQF Home Page Icon

Qualification: Dekoratyviojo želdinimo profesinis bakalauras

Dekoratyviojo želdinimo profesinis bakalauras

Qualification Information

Profesinės veiklos galimybės: Dekoratyviojo želdinimo profesinio bakalauro absolventai:
gebės įkurti nuosavas įmones ir vykdyti jų veiklą, steigti įvairaus profilio augynus, tiekiančius sodinamąją medžiagą vidaus ir užsienio rinkai, taikant naujas mokslo žinias profesinėje veikloje;
gebės dirbti įvairiose privačiose ir visuomeninės paskirties įmonėse; želdynų formavimo ūkinėse struktūrose, aplinkos tvarkymo ir apželdinimo paslaugų srityse;
gebės dirbti dekoratyvinių augalų medelynuose, botanikos soduose, savivaldos institucijose dekoratyvinių augalų, parkų ir želdynų priežiūros sritys;
gebės planuoti ir tvarkyti želdynų aplinką, parinkti dekoratyvinių augalų asortimentą želdynams įrengti;
gebės dirbti kolektyve ir darbo grupėse, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais ir konkurentais.
Tolesnių studijų galimybės: Baigę studijų programą absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir kitų valstybių aukštosiose mokyklose, kurios yra pripažintos Lietuvoje nustatyta tvarka: ASU (želdininkystę, agronomiją, miškininkystę ir kt.), Gedimino technikos universitete (aplinkos apsaugos inžineriją), Klaipėdos universitete (kraštovaizdžio planavimą ir aplinkotyrą, ekologiją ir aplinkotyrą) bei tęsti studijas užsienio universitetuose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Klaipėdos valstybinė kolegija

Awarding body contact info: