• EQF Home Page Icon

Qualification: Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas, LTKS IV

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas, LTKS IV

Qualification Information

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniku.
Asmuo, įgijęs automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti mechaninius, pneumatinius, elektrinius bei elektroninius įrenginius ir jų sistemas, montuoti jutiklius, derinti ir reguliuoti sekimo sistemas, eksploatuoti jutiklius ir stebėjimo sistemas, prižiūrimam aukštesnio lygio specialisto montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti valdymo sistemas
- žinoti automatinių mechatroninių sistemų elementus, jų paskirtį, veikimą, saugos darbe reikalavimus
- mokėti dirbti kruopščiai, atidžiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programą.
Norintiems siekti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikais pramonėje, energetikoje, ryšiuose, transporte ir kitose srityse eksploatuojančiose automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, elektronines ir informacines posistemes.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vpm.lt mailto:vpm@vpm.lt - Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras http://www.epmc.lt/ mailto:rastine@epmc.lt - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vtvpmc.lt/ mailto:rastine@vtvpmc.vilnius.lm.lt - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Utenos regioninis profesinio mokymo centras http://www.utenosrpmc.lt mailto:info@utenosrpmc.lt - Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras http://www.panprc.lt mailto:sadula@pprc.panevezys.lm.lt

NQF Level: 
4