• EQF Home Page Icon

Qualification: Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV

Qualification Information

Privalomos kompetencijos: 1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus; 2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje; 3. Apskaityti kasos ir banko operacijas; 4. Vykdyti atsargų apskaitą; 5. Vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą; 6. Vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą; 7. Vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą; 8. Parengti apskaitos dokumentus saugojimui. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Atlikti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymą; 2. Apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius; 3. Parengti finansines ataskaitas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kauno technikos profesinio mokymo centras http://www.kautech.lt mailto:centras@kautech.lt - Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla http://www.tvzum.rokiskis.lm.lt mailto:tvzum.rokiskis@ismail.lt - Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla http://politechnika.w3.lt mailto:kursenu.politechnikos@gmail.com - Šiaulių profesinio rengimo centras http://www.sprc.lt mailto:info@sprc.lt - Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla http://www.alantostvm.lt mailto:info@alantostvm.lt - Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla http://www.ikarpis.lt mailto:joniskeliozupm@ikarpis.lt - Marijampolės profesinio rengimo centras http://www.mprc.lt mailto:mprcentras@mprc.lt - Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vpm.lt mailto:vpm@vpm.lt - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://www.veisiejutvm.lt/ mailto:info@tvm.veisiejai.lm.lt - Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla http://www.rtvm.lt/ mailto:rastine@rtvm.lt - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla http://www.vtpvm.lt mailto:mokykla@vtpvm.lt - Kėdainių profesinio rengimo centras http://www.prc.kedainiai.lm.lt mailto:kedainiuprc@gmail.com - Klaipėdos turizmo mokykla http://www.ktm.lt mailto:mokykla@ktm.lt - Vilkijos žemės ūkio mokykla http://www.vilkijoszum.lt/ mailto:info@vilkijoszum.lt - Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras http://www.telsiurpmc.lt/ mailto:info@telsiurpmc.lt - Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras http://www.mpcentras.lt mailto:info@mpcentras.lt - Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt mailto:alytausprc@aprc.lt - Kauno informacinių technologijų mokykla http://www.kitm.lt mailto:info@kitm.lt - Kupiškio technologijos ir verslo mokykla http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/ mailto:sekretore@ktvm.kupiskis.lm.lt - Smalininkų technologijų ir verslo mokykla http://www.stvm.lt/ mailto:info@stvm.lt - Plungės technologijų ir verslo mokykla http://www.plungestvm.lt mailto:sekretore@plungestvm.lt - Joniškio žemės ūkio mokykla http://www.jzum.lt mailto:mokykla@jzum.lt - Mažeikių politechnikos mokykla http://www.mazeikiupm.lt mailto:info@mazeikiupm.lt - Utenos regioninis profesinio mokymo centras http://www.utenosrpmc.lt mailto:info@utenosrpmc.lt - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla http://www.margarita.lt mailto:sekretoriatas@margarita.lt - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras http://www.btvmc.lt/ mailto:info@btvmc.lt - Klaipėdos technologijų mokymo centras http://www.ktmc.lt mailto:sekretorius@ktmc.lt - Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras http://www.rtvmc.lt/ mailto:info@rtvmc.lt - Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla http://www.dtvm.lt/ mailto:dtvm@email.com - Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt mailto:rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla http://www.ukvm.lt mailto:ukvm@ukvm.lt - Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras http://www.vtvpmc.lt/ mailto:rastine@vtvpmc.vilnius.lm.lt - Tauragės profesinio rengimo centras http://www.prc.taurage.lm.lt mailto:rastine@prc.taurage.lm.lt

NQF Level: 
4