• EQF Home Page Icon

Qualification: Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

Aplinkos apsaugos darbuotojas, LTKS IV

Qualification Information

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: renka atliekas, naudoja (rūšiuoja, apdoroja, perdirba, naudoja energijai gauti) atliekas, šalina atliekas sąvartyne, ruošia vandenį, tiekia vandenį, renka nuotekas, valo nuotekas, tvarko nuotekų valymo atliekas, prižiūri oro valymo įrenginius, prižiūri apsaugos nuo triukšmo įrangą ir priemones.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Mažeikių politechnikos mokykla http://www.mazeikiupm.lt mailto:info@mazeikiupm.lt - Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla http://www.margarita.lt mailto:sekretoriatas@margarita.lt

NQF Level: 
4