• EQF Home Page Icon

Qualification: Aplinkos apsaugos darbuotojas

Aplinkos apsaugos darbuotojas

Qualification Information

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: valdo profesinę informaciją, atlieka atliekų surinkimo darbus, atlieka atliekų tvarkymo darbus, atlieka vandens ruošimo ir tiekimo darbus, renka ir valo nuotekas bei tvarko nuotekų valymo atliekas, prižiūri ir aptarnauja oro valymo įrenginius bei apsaugos nuo triukšmo įrangą.

Pasirenkamosios kompetencijos:
1. Atlikti asenizacijos paslaugas;
2. Atlikti automobilinių atliekų surinkimo paslaugas;
3. Įkurti atliekų tvarkymo įmonę ir organizuoti jos veiklą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Awarding body contact info: