• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. szakmérnök infokommunikációs szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: -         E szakképzettség birtokában az infokommunikációs szakmérnök képes korszerű informatikai technológiák alkalmazására a távközlés területén; -          Képessé válik az infokommunikációs ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -          Képes lesz a távközlés területén használatos informatikai rendszerek kezelésére; -          Képes lesz a távközlés területén informatikai megoldások megvalósítására; -         Képessé válik az infokommunikációs rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: -          általános hírközlési alapismeretek; -          különféle matematikai és informatikai technológiák; -         az infokommunkiációs rendszerek eszközei, üzemeltetési biztonsága. A képzés során megszerezhető ismeretek: -         Alapvető hírközlési ismeretek, a matematikai és informatikai ismeretek felhasználása a távközlésben, a folytonos és biztonságos működtetés kérdései, az infokommunkiációs eszközök üzemeltetése, IP alapú média technológiák ismerete; -          Szakma-specifikus tudáselemek: Adatbázisok és matematikai programok, informatikai biztonság, távközlési szolgáltatások informatikája, a működés folytonosság és katasztrófa kezelés, a távközlési-informatikai rendszerek üzemeltetése, IP alapú média eszközei, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. számítógépes műszaki tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés alapvetően két nagy elsajátítandó kompetenciát, nevezetesen jellemzően informatikai alapismereteket tartalmazó szakmai törzsanyagra és speciális szakmai ismeretekre bontható. A számítógépes tervezés informatikai hardver és szoftver elemei, a tervezési módszerek, és a több résztvevős tervezői munka számítógépes támogatása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek); * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat; * a számítógéppel segített konstrukciós- és folyamattervezés módszertanát; * az alapvető technológiák, eljárások tervezési módszereit; * a vállalati folyamatok számítógépes tervezésének és nyomkövetésének módszertanát; * a felsorolt területeken a modellezés alapjait és a szakterületi specifikumait. Személyes adottságok szakképzetségnek megfelelő tervezési elvek, módszerek ismerete: * mérnöki informatikai alapismeretek; * számítógépes grafikai alapismeretek; * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása; * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A hallgató a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képes lesz ipari k ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages