• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 147 items
 1. élelmezésszervező szakmenedzser

  Az élelmezésszervező szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmenedzserek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezés-menedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszermátrixok jellemzése, élelmiszer-ismeret; -       számvitel a vendéglátásban; -       élelmezési modellek, rendszerek; -       táplálkozástudományi ismeretek; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátásilánc-menedzsment; -       szervezés- és vezetésmódszertan; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       helyi termék- és vállalkozásfejlesztés; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezésszervezéssel kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az élelmezésszervező (élelmezési menedzser) munkakörében vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. élelmezésszervező szakmérnök

  Az élelmezésszervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezésmenedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       nyersanyagismeret; -       élelmiszer-ismeret; -       számvitel a vendéglátásban; -       táplálkozástudományi ismeretek; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       szervezés- és vezetésmódszertan; -       élelmezési modellek, rendszerek; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       helyi termék- és vállalkozásfejlesztés; -       élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezésszervezéssel kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az élelmezésszervező (élelmezési szakmérnök) munkakörében a végzett hallgató vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, különböző élelmezési feladatokat ellátó és/vagy funkcionális egységekben (közintézmények, cégek, vendéglátóipar). A szervezet munkafol ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. élelmiszer-termékpálya szakmenedzser

  Az élelmiszer-termékpálya menedzser szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmenedzserek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció); -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátási-lánc menedzsment; -       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása; -       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek; -       ökológiai termékpálya; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A termékpálya-szervező és -működtető menedzseri munkakörben olyan integr ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. élelmiszer-termékpálya szakmérnök

  Az élelmiszer-termékpálya szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció); -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátásilánc-menedzsment; -       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása; -       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek; -       ökológiai termékpálya; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A termékpálya-szervező és -működtető szakmérnöki munkakörben a végzett hall ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. favizsgáló és faápoló szakember

     Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Szakmai kompetenciák:A végzett szakemberek ismerik* a faápolás történetét;* a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;* a fa odvasodásának biológiáját;* a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;* a favizsgálat legújabb módszereit;* és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;* a fák életfeltételeinek javítási módszereit;* a gyökérkezelési módszereket;* a fasebészeti eljárásokat;* a díszfák metszésének technológiáját;* a statikai megerősítő eljárásokat;* a fakivágási technikát városi környezetben;* a faápolási technikákat;* a faápolás eszközeit és gépeit;* a dendrotaxonokat.A végzett szakemberek elsajátították a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket    Módszertani kompetenciák:   A szakon végett szakemberek* képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;* problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;* ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.    Személyes adottságok, készségekA szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzettek* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a legha ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. favizsgáló és faápoló szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Szakmai kompetenciák:A végzett szakemberek ismerik- a faápolás történetét;- a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;- a fa odvasodásának biológiáját;- a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;- a favizsgálat legújabb módszereit;- és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;- a fák életfeltételeinek javítási módszereit;- a gyökérkezelési módszereket;- a fasebészeti eljárásokat;- a díszfák metszésének technológiáját;- a statikai megerősítő eljárásokat;- a fakivágási technikát városi környezetben;- a faápolási technikákat;- a faápolás eszközeit és gépeit;- a dendrotaxonokat.A végzett szakemberek elsajátítják a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket.    Módszertani kompetenciák:   A szakon végett szakemberek- képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;- problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;- ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.  Személyes adottságok, készségek:A szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzettek* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a leghatékonyab ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Specialist of supply chain optimization in petroleum industry

    A képzés célja olyan olajipari ellátási lánc optimalizáló szakemberek képzése, akik finomítói, kereskedelmi, logisztikai, petrolkémiai üzleti és technológiai ismereteik felhasználásával képesek a teljes olajipari értéklánc modellezésére és optimalizálására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember  ismeri:   az olajipar üzleti és technológiai sajátosságait, alapvető optimalizálási elméleteket és módszereket, az üzleti optimalizáláshoz szükséges modellezési módszereket (finomítói, petrolkémiai, logisztikai, kereskedelmi rendszerek), készségszinten a PIMS (Process Industry Modelling System) optimalizáló szoftvert, a beruházások, üzleti tervek döntés előkészítési és támogatási módszereit, az eredmények értékelési eljárásait és prezentációs technikákat.       A végzett szakemberek rendelkeznek:   a szakmai képesítésükre épülő átfogó szaktanácsadási ismeretekkel, a projektek tervezéséhez és lebonyolításához szükséges informatikai eszközök ismeretével, a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával, kapcsolatteremtő és együttműködő készséggel, szakmai elkötelezettséggel, magasszintű analizáló és szintetizáló képességgel.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember alkalmas:   üzleti tervező optimalizáló pozíció betöltésére, döntés előkészítő anyagok készítésére az olajipar számára (beruházások, üzleti/kö ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakképzett méhész

  A képzés célja: A képzés célja, hogy a hivatásszerűen méhészkedők, vagy a jövőben méhészkedni kívánók számára a felsőfokú méhészeti szakmai ismeretek elsajátításához nyújtson képzési lehetőséget. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A végzett hallgatók * a képzés során elsajátítják azokat az alapvető szakmai ismereteket, amelyek a méhészeti termelési folyamatok megértéséhez szükségesek, melyek ismerete adja meg az alapot a méhészetben előállítható termékek értékeléséhez, a technológiai vagy egyéb okokból bekövetkező termelési hiányok feltárásához, a méhészeti termékek hatékonyabb előállításához;* a képzésen megismerik a méhészet és az egyéb agrár jellegű tevékenységek, valamint a méhészet társadalmi, kereskedelmi hatásainak összefüggéseit, mely tudásanyag lehetővé teszi a méhészet és a növénytermesztési, növényvédelmi, kertészeti és egyéb mezőgazdasági tevékenységek összehangolását;* képesek alkalmazni a méhészetben a modern technológiai eszközöket és a hagyományos eljárásokat is, és mindezeket munkájukban szükség szerint alkalmazzák, valamint lehetőség szerint fejlesztik;* munkáját etikusan, valamint a kapcsolódó jogszabályok teljes körű ismeretével és betartásával végzik.         Személyes adottságok, készségek:* az állatokkal és a természettel való szoros kapcsolattartás képessége; * a természeti erőforrások és az azokkal való gazdálkodási lehetőségek széles körű ismerete; * az emberi kapcsolatokban való megfelelő jártasság; * a kreativitáson és a jó műszaki érzéken túl alapos ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakember csomagolástechnológus szakon

  .A csomagolástechnológus szakember szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a csomagolási technológiák üzemi irányítására, továbbá a csomagolószerek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.       A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A csomagolástechnológus szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik   –        a korszerű csomagolóanyagokat, azok előállítási és feldolgozási technológiáit;   –        a termékcsomagolás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait;   –        a csomagolóeszközök tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit;   –        a csomagolóanyagok minősítő vizsgálatait, a kész csomagolások ellenőrző vizsgálatait;   –        a csomagológépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes csomagolási alapformák gépesítési lehetőségeit;   –        a csomagolás környezetterhelése kapcsán felmerülő műszaki feladatokat;   –        a csomagolóüzemek, csomagolási feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésnek módszereit;   –        a csomagolás marketingfeladatait;   –        a csomagolószerek gyártásának és a csomagolási műveletek végzésének minőségirányítási kérdéseit.       A csomagolástechnológus szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:   –        csomagolási t ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakember ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök képzésen végzettek ismerik –        a digitális gyártáselőkészítés berendezéseit, a jövőbeni fejlesztési irányokat; –        az alapvető termékek digitális gyártáselőkészítési folyamatainak irányítását; –        a ruhaipari termékek gyártmány- és kollekciótervezésének elméleti alapjait és CAD módszereit; –        tisztában vannak a divatipar struktúrájával, felépítésével, a hagyományos és a legújabb alapanyagok jellemzőivel és feldolgozási tulajdonságaival; –        ismerik a ruhaipari termékek előállítása során alkalmazott innovatív technológiákat; –        elsajátítják az alapvető ruhaipari termékek előállításának gyártástechnológiáját, a gyakorlati megvalósítást és az egyes műveletek szakszerű műszaki dokumentációjának készítését; –        ismerik a szín- és trendelőrejelzés jelentőségét; –        a ruhaipari termékek előállítása során felmerülő környezetterheléssel kapcsolatos mérnöki feladatokat; –        a ruhaipari üzemek, egyes termelő részlege ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages