• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Fysik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Som kandidat i fysik kan du fx finde beskæftigelse i undervisningssektoren på gymnasier og universiteter eller i it-virksomheder, hospitaler mv. Ud over undervisning vil du vil kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Matematik-økonomi

  Du har stor mulighed for selv at sammensætte din uddannelse gennem valgfrie fag, hvormed du samtidig kan specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for analyse af økonomiske problemer og planlægning, fx i banker, forsikringsselskaber og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. Du kan også finde job inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Statistik

  Uddannelsen stiller krav til såvel fantasi som til matematisk viden, og du lærer både om sandsynlighedsregning, statistiske teorier og praktisk datahåndtering. Du har på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig.Som statistiker kan du arbejde med forskning eller finde arbejde inden for den offentlige administration eller i private forsikringsselskaber. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Digitale medier og design

  Du lærer, hvordan hvordan man skaber gode brugeroplevelser gennem interaktionsdesign og bliver i stand til at få et budskab ud ved at lave it-designløsninger på tværs af digitale medier.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for fx interaktionsdesign, i kommunikations- eller konsulentbranchen. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Global virksomhedsinformatik

  It skaber konstant nye muligheder for, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheder organiserer sig. Uddannelsen kombinerer teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske områder, og fokuserer på hvordan mennesker, kultur, forretning og it spiller sammen i en globaliseret verden.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker eller projektkoordinator. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- stærkstrømsteknologi

  Du får en grundig indføring i basisfag som matematik, mekanik, termofysik og termodynamik, som du bruger i den videre undervisning i bl.a. elektriske anlæg, højspændingsteknik og automation.Som færdiguddannet kan du arbejde som energiingenør inden for de områder, hvor der arbejdes med elektroteknik og energiforsyning, fx i industrien, forsyningsselskaber og rådgivningsvirksomheder. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bygningskonstruktør

  Du kan i løbet af uddannelsen beslutte at afslutte med erhvervsakademiuddannelserne til enten byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Ansættelsesmulighederne er fx i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Diplomingeniør- arktisk teknologi

  Ud over almindelige ingeniørkompentencer bliver du ekspert i særlige arktiske forhold som permafrost og sne- og vindbelastning.Du vil kunne arbejde som ekspert i arktiske egne som Grønland, Norge, Canada, Alaska og Sibirien, men du vil også kunne arbejde inden for dit specialiseringsområde i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- kemi og økonomi

  Uddannelsen er tværfaglig og udbydes som et selvstændigt spor under teknologi og økonomi.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have indsigt i både den produktionsmæssige og den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres til at være et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- materialeteknologi

  Du lærer om produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder.Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer og rådgivning om materiale- og procesvalg. ...

  Provider NameTEKO Design+Business - VIA UC (VIA -TEKO)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages